Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Publikace: Studie

Institut pro kriminologii a sociální prevenciEdiční řada STUDIE

Za účelem prezentace poznatků, které vycházejí z odborné činnosti Institutu, vydává IKSP svou vlastní edici, zahrnující dvě ediční řady – STUDIE a PRAMENY. V ediční řadě STUDIE vycházejí odborné monografie, obsahující hlavní výsledky původních výzkumů, realizovaných Institutem. Publikace z této ediční řady jsou vydávány v nákladu cca 200 výtisků a jsou primárně určeny hlavním uživatelům výsledků výzkumné činnosti IKSP, knihovnám právnických fakult a odborným knihovnám. Pro zájemce z řad nejširší veřejnosti jsou níže v plné verzi volně ke stažení publikace, vydané v ediční řadě STUDIE od roku 2000.

Řada Rok
Studie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2023 Nahoru

Hulmáková, J. – Biedermanová, E. – Tomášek, J. – Vlach, J. – Voldřichová, I.: Násilná kriminalita dětí mladších patnácti let . ISBN 978-80-7338-201-8
2022 Nahoru 2021 Nahoru

Háková, L.: Zločin a trest v kriminálním zpravodajství. ISBN 978-80-7338-190-5
Blatníková, Š. – Novopacká, M. – Přesličková, H. – Zeman, P.: Kriminální historie pachatelů závažného násilí v ČR. ISBN 978-80-7338-194-3
Diblíková, S. – Špejra, M. – Vlach, J.: Vyhodnocení procesu spuštění elektronického monitorovacího systému v ČR. ISBN 978-80-7338-195-0
Scheinost, M. a kol.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2020. ISBN 978-80-7338-196-7
2020 Nahoru

Rozum, J. - Háková, L. - Hulmáková, J. - Špejra, M. - Zhřívalová, P.: Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita. ISBN 978-80-7338-188-2
Scheinost, M. a kol.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019. ISBN 978-80-7338-187-5
Vlach, J. - Kudrlová, K. - Paloušová, V.: Kyberkriminalita v kriminologické perspektivě. ISBN 978-80-7338-189-9
2019 Nahoru

Roubalová, M. - Holas, J. - Kostelníková, Z. - Pešková, M.: Oběti kriminality. Poznatky z viktimizační studie. ISBN 978-80-7338-174-5
Tomášek, J. - Diblíková, S. - Hamplová, N., - Rozum, J.: Rodinné skupinové konference. ISBN 978-80-7338-177-6
Zeman, P. - Blatníková, Š. - Grohmannová, K. - Koňák, T. - Novák, P. - Roubalová, M. - Trávníčková, I.: Uživatelé drog ve vězení – hodnocení účinnosti terapeutických programů. ISBN 978-80-7338-178-3
Diblíková, S. - Cejp, M. - Hulmáková, J. - Raszková, T. - Roubalová, M. - Scheinost, M. - Večerka, K. - Zhřívalová,P.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2018. ISBN 978-80-7338-179-0
Roubalová, M. - Grohmannová, K. - Trávníčková, I. - Zeman, P.: Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky. ISBN 978-80-7338-180-6
Martinková, M. - Biedermanová, E.: Senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních deliktů. ISBN 978-80-7338-181-3
Tomášek, J. - Háková, L. - Kostelníková, Z.: Probace a její efektivita pohledem pachatelů, veřejnosti a médií. ISBN 978-80-7338-183-7
Blatníková, Š. – Zeman, P.: Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR – nedostatky a možná řešení. ISBN 978-80-7338-182-0
Večerka, K. - Hulmáková, J. - Štěchová, M.: Mladiství v procesu poruchové socializace. ISBN 978-80-7338-184-4
Holas, J.: Bezpečí, kriminalita a prevence. ISBN 978-80-7338-185-1
2018 Nahoru
Scheinost,M. - Cejp,M. - Pojman,P. - Diviák,T.: Trendy vývoje organizovaného zločinu a jeho vybraných forem. ISBN 978-80-7338-171-4
Diblíková,S. - Hulmáková,J. - Večerka,K. - Scheinost,M. - Cejp,M. - Pešková,M.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2017. ISBN 978-80-7338-172-1
2017 Nahoru
Zeman,P. (ed.): Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2012–2015). ISBN 978-80-7338-165-3
Tomášek,J. - Faridová,P. - Kostelníková,Z. - Přesličková,H. - Rozum,J. - Zhřívalová,P.: Zaměstnání jako faktor desistence. ISBN 978-80-7338-166-0
Karabec,Z. - Vlach,J. - Hulmáková,J. - Zeman,P. - Diblíková,S.: Criminal Justice System in the Czech Republic (3rd amended and revised edition). ISBN 978-80-7338-168-4
Budka,I.: Využití právních nástrojů pro potírání organizovaného zločinu. ISBN 978-80-7338-169-1
Diblíková,S. - Hulmáková,J. - Večerka,K. - Scheinost,M. - Karban,M. - Martinková,M.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2016. ISBN 978-80-7338-170-7
2016 Nahoru
Blatníková,Š. – Faridová,P. – Vranka,M.: Kriminální styly myšlení: Inventář PICTS-cz. ISBN 978-80-7338-156-1 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 6)
Marešová,A. a kol.: Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – kriminologická analýza. ISBN 978-80-7338-157-8
Blatníková,Š.: Nebezpečnost a násilí ve vězeňském prostředí. ISBN 978-80-7338-158-5
Holas,J. - Krulichová,E. - Háková,L. - Scheinost,M.: Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel. ISBN 978-80-7338-160-8
Diblíková,S. - Cejp,M. - Štefunková,M. - Zeman,P. - Smejkal,V. - Martinková,M.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015. ISBN 978-80-7338-162-2
Tomášek,J. - Diblíková,S. - Scheinost,M.: Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. ISBN 978-80-7338-163-9
Rozum,J. - Tomášek,J. - Vlach,J. - Háková,L.: Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy. ISBN 978-80-7338-164-6
2015 Nahoru
Škvain,P.: Zabezpečovací detence z pohledu vybraných zahraničních právních úprav. ISBN 978-80-7338-147-9
Scheinost,M. a kol.: Trestní sankce – jejich uplatňování, vliv na recidivu a mediální obraz v televizním zpravodajství. (Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí III.) ISBN 978-80-7338-148-6
Marešová,A. a kol.: Násilná kriminalita v nejisté době. ISBN 978-80-7338-149-3
Marešová,A. a kol.: Analýza trendů kriminality v ČR v roce 2014. ISBN 978-80-7338-150-9
Zeman,P. - Štefunková,M. - Trávníčková,I.: Drogová kriminalita a trestní zákoník. ISBN 978-80-7338-151-6
Večerka,K. - Štěchová,M.: Preventivní praxe po novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí. ISBN 978-80-7338-152-3
Blatníková,Š. – Faridová,P. – Zeman,P.: Znásilnění v ČR – trestné činy a odsouzení pachatelé. ISBN 978-80-7338-153-0
Scheinost,M. - Válková,H. a kol.: Sankční politika a její uplatňování. (Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí IV.) ISBN 978-80-7338-154-7
Cejp,M. a kol.: Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu. ISBN 978-80-7338-155-4
2014 Nahoru
Martinková,M. - Slavětínský,V. - Vlach,J.: Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR. ISBN 978-80-7338-139-4
Štěchová,M. - Večerka,K.: Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže. ISBN 978-80-7338-140-0
Marešová,A. - Cejp,M. - Holas,J. - Martinková,M. - Rozum,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2013. ISBN 978-80-7338-142-4
Blatníková,Š. – Faridová,P. – Zeman,P.: Násilná sexuální kriminalita – téma pro experty i veřejnost. ISBN 978-80-7338-143-1
Scheinost,M. a kol.: Sankční politika pohledem praxe. (Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí II.) ISBN 978-80-7338-144-8
2013 Nahoru
Košťál,J.: Vybrané metody vícerozměrné statistiky. ISBN 978-80-7338-128-8 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 4)
Pojman,P.: Ruský a ukrajinský organizovaný zločin. ISBN 978-80-7338-129-5
Tomášek,J.: Self-reportové studie kriminálního chování. ISBN 978-80-7338-130-1 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 5)
Holas,J.: Politický radikalismus a mládež. ISBN 978-80-7338-131-8
Zeman,P. - Diblíková,S. - Slavětínský,V. - Štefunková,M.: Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity. ISBN 978-80-7338-133-2
Scheinost,M. a kol.: Trestní sankce a jejich odraz v praxi, tisku a v názorech veřejnosti. (Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí I.) ISBN 978-80-7338-135-6
Marešová,A. - Cejp,M. - Holas,J. - Kuchařík,K. - Martinková,M. - Scheinost,M.: Analýza trendů kriminality v roce 2012. ISBN 978-80-7338-136-3
Holas,J. - Večerka,K.: Stát a občan v prevenci kriminality. ISBN 978-80-7338-137-0
2012 Nahoru
Cejp,M. (ed.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2008-2011. ISBN 978-80-7338-122-6
Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Tomášek,J. - Vlach,J. - Zeman,P.: Crime in the Czech Republic in 2010. ISBN 978-80-7338-123-3
Večerka,K.: Mládež o kriminalitě a etice každodennosti. ISBN 978-80-7338-124-0
Marešová,A. - Biedermanová,E. - Cejp,M. - Holas,J. - Martinková,M. - Tomášek,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2011. ISBN 978-80-7338-127-1
2011 Nahoru
Cejp,M.: Aplikace výzkumných metod a technik v kriminologii. Obecná část. ISBN 978-80-7338-108-0 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 1)
Blatníková,Š.: Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu. ISBN 978-80-7338-109-7 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 3)
Marešová,A.: Resortní statistiky - základní zdroj informací o kriminalitě v České republice. ISBN 978-80-7338-110-3 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 2)
Karabec,Z. - Vlach,J. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Criminal Justice System in the Czech Republic. ISBN 978-80-7338-111-0
Karabec,Z. - Vlach,J. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Česká republika.
Zeman,P. - Trávníčková,I. - Štefunková,M.: Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu občanů. ISBN 978-80-7338-112-7
Zeman,P. - Diblíková,S. - Karabec,Z. - Tomášek,J. - Trávníčková,I.: Veřejnost a trestní politika. ISBN 978-80-7338-113-4
Rozum,J. - Kotulan,P. - Tomášek,J. - Špejra,M.: Probační programy pro mladistvé. ISBN 978-80-7338-114-1
Biedermanová,E. - Petras,M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení. ISBN 978-80-7338-115-8
Scheinost,M. et al.: Crime from the Perspective of Criminologists. (rar-archiv: part 1, 2) ISBN 978-80-7338-116-5
Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Scheinost,M. - Vlach,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2010. ISBN 978-80-7338-117-2
Večerka,K. - Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S. - Luptáková,M.: Ohrožená mládež mezi prevencí a represí. ISBN 978-80-7338-118-9
Marešová,A. - Blatníková,Š. - Kotulan,P. - Martinková,M. - Štěchová,M. - Tamchyna,M.: Kriminální recidiva a recidivisté. ISBN 978-80-7338-119-6
2010 Nahoru
Scheinost,M. a kol.: Kriminalita očima kriminologů. ISBN 978-80-7338-096-0
Rozum,J. - Kotulan,P. - Luptáková,M. - Scheinost,M. - Tomášek,J. - Špejra,M.: Uplatnění mediace v systému trestní justice II. ISBN 978-80-7338-097-7
Zeman,P. - Diblíková,S. - Trávníčková,I. - Tomášek,J.: Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky. ISBN 978-80-7338-098-4
Karabec,Z.: Účinnost právních nástrojů proti organizované kriminalitě (použití agenta). ISBN 978-80-7338-099-1
Zeman,P. a kol.: Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení. ISBN 978-80-7338-100-8
Trávníčková,I. - Zeman,P.: Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality. ISBN 978-80-7338-101-1
Blatníková,Š.: Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality. ISBN 978-80-7338-103-5
Scheinost,M. - Netík,K.: Český organizovaný zločin v mezinárodním kontextu. ISBN 978-80-7338-104-2
Cejp,M.: Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky. ISBN 978-80-7338-105-9
Blatníková,Š.: Problematika zabezpečovací detence. ISBN 978-80-7338-106-6
Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Tomášek,J.: Analýza kriminality v roce 2009 a v předchozím dvacetiletém období. ISBN 978-80-7338-107-3
2009 Nahoru
Cejp,M. a kol.: Obrana proti ohrožení společnosti závažnými formami trestné činnosti. Závěrečná zpráva. ISBN 978-80-7338-078-6
Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J. - Diblíková,S. - Blatníková,Š.: Mládež v kriminologické perspektivě. ISBN 978-80-7338-079-3
Zeman,P. - Diblíková,S. - Kotulan,P. - Vlach,J.: Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy. ISBN 978-80-7338-081-6
Marešová,A. - Kotulan,P. - Martinková,M.: Výzkum prvovězněných žen. ISBN 978-80-7338-082-3
Marešová,A. - Martinková,M. - Cejp,M. - Holas,J.: Kriminalita v roce 2007. ISBN 978-80-7338-083-0
Scheinost,M. (ed.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2004-2007. ISBN 978-80-7338-084-7
Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J.: Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů (Závěrečná zpráva z výzkumu). ISBN 978-80-7338-085-4
Scheinost,M. (ed.): Vybrané výsledky výzkumu IKSP v letech 2004-2007. ISBN 978-80-7338-086-1
Martinková,M. - Vlach,J. - Krejčová,S.: Špatné zacházení s osobami pokročilého věku - se zvláštním zřetelem k domácímu násilí. ISBN 978-80-7338-087-8
Rozum,J. - Kotulan,P. - Luptáková,M. - Scheinost,M. - Tomášek,J.: Uplatnění mediace v systému trestní justice. ISBN 978-80-7338-090-8
Blatníková,Š: Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. ISBN 978-80-7338-091-5
Marešová,A. - Cejp,M. - Karban,M. - Martinková,M. - Vlach,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2008. ISBN 978-80-7338-092-2
2008 Nahoru
Marešová,A. - Baloun,Vl. - Cejp,M. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2006. ISBN 978-80-7338-067-0
Zeman,P. a kol.: Vliv vybraných ustanovení velké novely trestního řádu na průběh trestního řízení: zpráva z výzkumu. ISBN 978-80-7338-068-7
Štěchová,M. - Luptáková,M. - Kopoldová,B.: Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie. ISBN 978-80-7338-069-4
Marešová,A. - Cejp,M. - Karabec,Z. - Martinková,M. - Zeman,P.: Criminality in 2006. ISBN 978-80-7338-070-0
Karabec,Z. a kol.: Trestní politika a její realizace v oblasti trestní justice. ISBN 978-80-7338-071-7
Trávníčková,I. - Zeman,P.: Možnosti trestní justice v protidrogové politice II. (empirická část). ISBN 978-80-7338-072-4
Rozum,J. - Kotulan,P. - Tomášek,J.: Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných. ISBN 978-80-7338-073-1
Cejp,M. a kol.: Variantní scénáře vybraných druhů kriminality. Zpráva z výzkumu. ISBN 978-80-7338-074-8
Blatníková,Š. - Netík,K.: Predikce vývoje pachatele. ISBN 978-80-7338-075-5
2007 Nahoru
Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J. - Přesličková,H. - Blatníková,Š.: Občané o kriminalitě a prevenci: Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění. ISBN 978-80-7338-057-1
Trávníčková,I. - Zeman,P.: Možnosti trestní justice v protidrogové politice I. (vývojové aspekty) ISBN 978-80-7338-059-5
Blatníková,Š. - Netík,K.: Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti. ISBN 978-80-7338-063-2
Martinková,M.: Zkušenosti obyvatel České republiky s některými delikty - výsledky viktimologického výzkumu. ISBN 978-80-7338-064-9
2006 Nahoru
Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2004. ISBN 80-7338-046-3
Martinková,M.: Oběti některých kriminálních deliktů v České republice v roce 2004. ISBN 80-7338-052-8
Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Martinková,M. - Zeman, P.: Kriminalita v roce 2005. ISBN 80-7338-051-X
2005 Nahoru
Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2003. ISBN 80-7338-038-2
Karabec,Z. - Scheinost,M. (ed.): Vybrané výsledky výzkumu IKSP v letech 2002-2004. ISBN 80-7338-041-2
Karabec,Z. - Scheinost,M. (eds.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2002-2004. ISBN 80-7338-040-4
Vybrané problémy sankční politiky (ISBN 80-7338-042-0):
(a) Rozum,J. - Kotulan,P. - Háková,L. - Nečada,V. - Diblíková,S.: Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho alternativy
(b) Zeman,P. - Přesličková,H. - Tomášek,J.: Institut zabezpečovací detence
Rozum,J. - Kotulan,P. - Háková,L. - Tomášek,J.: Výzkum trestného činu loupeže v Praze. ISBN 80-7338-047-1
2004 Nahoru
Rozum,J. - Jarkovská,L. - Kotulan,P.: Institut dohledu u podmíněného propuštění: Závěrečná zpráva z výzkumu. ISBN 80-7338-026-9
Scheinost,M. - Jarkovská,L. - Luptáková,M. - Krejčová,S.: Výzkum cizích státních příslušníků v českých věznicích. ISBN 80-7338-025-0
Karabec,Z. a kol.: Dlouhodobé tresty odnětí svobody. ISBN 80-7338-024-2
Cejp,M. a kol.: Organizovaný zločin v České republice III. ISBN 80-7338-027-7
Štěchová,M. a kol.: Interetnické konflikty: jejich příčíny a dopady z pohledu teorie a empirických sond. ISBN 80-7338-028-5
Baloun,V.: Finanční kriminalita v České republice: Dílčí studie úkolu „Výzkum ekonomické kriminality". ISBN 80-7338-029-3
Trávníčková,I. a kol.: Obchodování se ženami z pohledu České republiky: Výzkum je součástí projektu OSN - odpověď trestního soudnictví na obchodování s lidmi v ČR a v Polsku. ISBN 80-7338-030-7
Trávníčková,I. at al: Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective: The research is part of the UNODC/UNICRI project Criminal Justice Response to Trafficking in Human Beings in the CR and Poland. ISBN 80-7338-32-3
Marešová,A.: Násilí uplatňované organizovanými skupinami a organizovaným zločinem: Analýza vybraných případů vražd a vydírání. ISBN 80-7338-022-6
Večerka,K. - Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S. - Neumann,J.: Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí. ISBN 80-7338-033-1
Scheinost,M. a kol.: Výzkum ekonomické kriminality. ISBN 80-7338-031-5
Marešová,A. - Kotulan,P. - Martinková,M.: Sonda do problematiky osob v ČR trestně stíhaných a poprvé vězněných. ISBN 80-7338-034-X
2003 Nahoru 2002 Nahoru
Vůjtěch,J.: Profesiogram soudce a státního zástupce. ISBN 80-7338-000-5
Štěchová,M.: Právní ochrana etnických menšin v ČR. ISBN 80-86008-99-1
Karabec,Z. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Česká republika - anglická a česká verze. ISBN 80-7338-006-4
Štěchová,M. a kol.: Romská minorita a postupy integrace. ISBN 80-7338-008-0
Marešová,A.: Kriminalita v roce 2001. ISBN 80-7338-009-9
Martinková,M.: Mezinárodní výzkum obětí trestné činnosti v Praze v roce 2000. ISBN 80-7338-010-2
Marešová,A.: Criminality in 2001. ISBN 80-7338-011-0
2001 Nahoru 2000 Nahoru
Karabec,Z. - Diblíková,S. - Macháčková,R.: Krátkodobé tresty odnětí svobody. ISBN 80-86008-76-2
Rozum,J. - Kotulan,P. - Vůjtěch,J.: Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR. ISBN 80-86008-77-0
Nečada,V.: Přehled novel trestních kodexů v období od listopadu 1989 do konce roku 1999. ISBN 80-86008-79-7
Večerka,K. - Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S.: Sociálně patologické jevy u dětí. ISBN 80-86008-74-6
Cross-border crime in a changing Europe. Editors: van Duyne,P. - Guggiero,V. - Scheinost,M. - Valkenburg,W. ISBN 80-86008-75-4
Musil,S.: Počítačová kriminalita: Nástin problematiky. Kompendium názorů specialistů. ISBN 80-86008-80-0
Marešová,A. - Sochůrek,J. - Válková,J.: Drogová problematika ve věznicích ČR a některých zahraničních věznicích. ISBN 80-86008-84-3
Marešová,A. - Cejp.M. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 1999: Sborník statí pracovníků IKSP. ISBN 80-86008-85-1