Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Publikace: Prameny

Institut pro kriminologii a sociální prevenciEdiční řada PRAMENY

Za účelem prezentace poznatků, které vycházejí z odborné činnosti Institutu, vydává IKSP svou vlastní edici, zahrnující dvě ediční řady – STUDIE a PRAMENY. V ediční řadě PRAMENY vycházejí překlady relevantních zahraničních právních norem, mezinárodních dokumentů a dalších významných kriminologických a souvisejících materiálů. Pro zájemce z řad nejširší veřejnosti jsou níže v plné verzi volně ke stažení publikace, vydané v ediční řadě PRAMENY od roku 2000.

Řada Rok
Prameny 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020
2020 Nahoru
Globální studie o pašování migrantů 2018. Studie byla připravena Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni (UNODC). ISBN 978-80-7338-186-8
2019 Nahoru
Kriminalita a gender. Studie zaměřená na zastoupení mužů a žen v mezinárodní statistice kriminality. ISBN 978-80-7338-173-8
Škody působené kybernetickou kriminalitou. Zpráva shrnující hlavní poznatky Pracovní skupiny k nákladům kyberkriminality. ISBN 978-80-7338-175-2
Příručka k evaluaci. Pokyny k navrhování, provádění a používání nezávislé evaluace v UNODC. ISBN 978-80-7338-176-9
2017 Nahoru
Mezinárodní klasifikace trestných činů pro statistické účely - International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS). ISBN 978-80-7338-167-7
2016 Nahoru 2015 Nahoru 2014 Nahoru 2013 Nahoru 2012 Nahoru
Britské strategické dokumenty k prevenci a potírání závažné trestné činnosti. ISBN 978-80-7338-120-2
Goodeyová,J. - Aromaa,K. (eds.): Trestné činy z nenávisti (příspěvky ze Stockholmského kriminologického sympozia 2006 a 2007) ISBN 978-80-7338-121-9
Marešová,A. (ed.): Trendy kriminality ve světě a nové problémy a reakce v oblasti prevence kriminality a trestní justice. ISBN 978-80-7338-125-7
Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. ISBN 978-80-7338-126-4
2011 Nahoru
2010 Nahoru 2009 Nahoru 2008 Nahoru 2007 Nahoru 2006 Nahoru 2005 Nahoru
Šugman, Katja G. - Jager, Matjaž - Peršak, Nina - Filipčič, Katja: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Slovinsko. ISBN 80-7338-037-4
Sebba, Leslie - Horovitz, Menachem - Gena, Ruth: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Izrael. ISBN 80-7338-036-6
Vlasceanu, Adina - Dorobant, Alina: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Rumunsko. ISBN 80-7338-039-0
Nuttall, Christopher - Goldblatt, Peter (ed.) - Lewis, Chris (ed.): Snižování kriminality: zhodnocení výzkumných poznatků o způsobech nakládání s kriminálním chováním. ISBN 80-7338-043-9
Zpráva expertní skupiny o obchodování s lidmi I., II. ISBN 80-7338-044-7
2004 Nahoru 2003 Nahoru 2002 Nahoru 2001 Nahoru
Manna,A. - Infante,E.: Systémy trestní justice v Evropě a v Severní Americe: Itálie. ISBN 80-86008-87-8
10. kongres OSN o prevenci trestné činnosti a zacházení s pachateli. Vídeň, 10.-17.dubna 2000: Základní dokumenty X. kongresu předložené delegátům. ISBN 80-86008-90-8
Diblíková,S. - Krejčová,S. - Macháčková,R. - Rozum,J.: Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropy a OSN vztahujících se k problematice ekonomické kriminality. ISBN 80-86008-89-4
Konvence OSN a další dokumenty k organizovanému zločinu. Sestavil: Scheinost, M. ISBN 80-86008-91-6
Evropské společenství a OSN ke zpronevěře, korupci a úplatkářství. ISBN 80-86008-88-6
2000 Nahoru
Evropa v čase změn: Trestní politika a trestní právo. Doporučení č.R(96) 8 RE a vysvětlující memorandum a zpráva o odezvě na vývoj v rozsahu a struktuře kriminality v Evropě v čase změn. ISBN 80-86008-82-7
Spinellis,D. - Spinellis,C.D.: Systémy trestního soudnictví v Evropě a v Severní Americe: Řecko. ISBN 80-86008-81-9
Kangaspunta,K. - Joutsen,M. - Ollus,N.: Vývoj kriminality v Evropě a v Severní Americe 1990-1994. ISBN 80-86008-71-1