Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Publikace: Prameny

Institut pro kriminologii a sociální prevenciEdiční řada PRAMENY

Za účelem prezentace poznatků, které vycházejí z odborné činnosti Institutu, vydává IKSP svou vlastní edici, zahrnující dvě ediční řady – STUDIE a PRAMENY. V ediční řadě PRAMENY vycházejí překlady relevantních zahraničních právních norem, mezinárodních dokumentů a dalších významných kriminologických a souvisejících materiálů. Pro zájemce z řad nejširší veřejnosti jsou níže v plné verzi volně ke stažení publikace, vydané v ediční řadě PRAMENY od roku 2000.

Řada Rok
Prameny 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021
2022 Nahoru
14. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici (1,06 MB). Tato publikace byla přeložena z anglických originálů Kyoto Declaration on Advancing Crime Prevention, Criminal Justice and the Rule of Law: Towards the Achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development; Comprehensive strategies for crime prevention towards social and economic development; Integrated approaches to challenges facing the criminal justice system; International cooperation and technical assistance to prevent and address all forms of crime: terrorism in all its forms and manifestations, and new and emerging forms of crime; Workshop 1. Evidence-based crime prevention: statistics, indicators and evaluation in support of successful practices; Workshop 2. Reducing reoffending: identifying risks and developing solutions; Workshop 4. Current crime trends, recent developments and emerging solutions, in particular new technologies as means for and tools against crime, publikovaných na stránkách Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (United Nations Office on Drugs and Crime) http://www.unodc.org/congress/en/documentation.html.
Montanari, L. – Royuela, L. – Hasselberg, I. – Vandam, L. (eds.): Vězeňství a drogy v Evropě. Aktuální a budoucí výzvy ISBN 978-80-7338-199-8
2021 Nahoru
Dokumenty OSN k dopadům pandemie Covid-19 na kriminalitu. Studie byla přeložena z výzkumných zpráv, zpracovaných a zveřejněných Úřadem Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) ve Vídni v roce 2020. ISBN 978-80-7338-191-2.
Zabezpečovací detence a trest odnětí svobody (Empirický výzkum výkonu zabezpečovací detence a trestu odnětí svobody předcházejícího zabezpečovací detenci). Publikace je překladem německého originálu „Sicherungsverwahrung und vorgelagerte Freiheitsstrafe: Eine empirische Untersuchung zur Ausgestaltung der Unterbringung und des vorhergehenden Strafvollzugs“. Autoři této empirické studie, prof. Axel Dessecker a Fredericke Leuschner, působí v kriminologickém výzkumném pracovišti Kriminologische Zentralstelle (KrimZ) ve Wiesbadenu. ISBN 978-80-7338-193-6.
2020 Nahoru
Globální studie o pašování migrantů 2018. Studie byla připravena Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni (UNODC). ISBN 978-80-7338-186-8
2019 Nahoru
Kriminalita a gender. Studie zaměřená na zastoupení mužů a žen v mezinárodní statistice kriminality. ISBN 978-80-7338-173-8
Škody působené kybernetickou kriminalitou. Zpráva shrnující hlavní poznatky Pracovní skupiny k nákladům kyberkriminality. ISBN 978-80-7338-175-2
Příručka k evaluaci. Pokyny k navrhování, provádění a používání nezávislé evaluace v UNODC. ISBN 978-80-7338-176-9
2017 Nahoru
Mezinárodní klasifikace trestných činů pro statistické účely - International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS). ISBN 978-80-7338-167-7
2016 Nahoru 2015 Nahoru 2014 Nahoru 2013 Nahoru 2012 Nahoru
Britské strategické dokumenty k prevenci a potírání závažné trestné činnosti. ISBN 978-80-7338-120-2
Goodeyová,J. - Aromaa,K. (eds.): Trestné činy z nenávisti (příspěvky ze Stockholmského kriminologického sympozia 2006 a 2007) ISBN 978-80-7338-121-9
Marešová,A. (ed.): Trendy kriminality ve světě a nové problémy a reakce v oblasti prevence kriminality a trestní justice. ISBN 978-80-7338-125-7
Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. ISBN 978-80-7338-126-4
2011 Nahoru
2010 Nahoru 2009 Nahoru 2008 Nahoru 2007 Nahoru 2006 Nahoru 2005 Nahoru
Šugman, Katja G. - Jager, Matjaž - Peršak, Nina - Filipčič, Katja: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Slovinsko. ISBN 80-7338-037-4
Sebba, Leslie - Horovitz, Menachem - Gena, Ruth: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Izrael. ISBN 80-7338-036-6
Vlasceanu, Adina - Dorobant, Alina: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Rumunsko. ISBN 80-7338-039-0
Nuttall, Christopher - Goldblatt, Peter (ed.) - Lewis, Chris (ed.): Snižování kriminality: zhodnocení výzkumných poznatků o způsobech nakládání s kriminálním chováním. ISBN 80-7338-043-9
Zpráva expertní skupiny o obchodování s lidmi I., II. ISBN 80-7338-044-7
2004 Nahoru 2003 Nahoru 2002 Nahoru 2001 Nahoru
Manna,A. - Infante,E.: Systémy trestní justice v Evropě a v Severní Americe: Itálie. ISBN 80-86008-87-8
10. kongres OSN o prevenci trestné činnosti a zacházení s pachateli. Vídeň, 10.-17.dubna 2000: Základní dokumenty X. kongresu předložené delegátům. ISBN 80-86008-90-8
Diblíková,S. - Krejčová,S. - Macháčková,R. - Rozum,J.: Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropy a OSN vztahujících se k problematice ekonomické kriminality. ISBN 80-86008-89-4
Konvence OSN a další dokumenty k organizovanému zločinu. Sestavil: Scheinost, M. ISBN 80-86008-91-6
Evropské společenství a OSN ke zpronevěře, korupci a úplatkářství. ISBN 80-86008-88-6
2000 Nahoru
Evropa v čase změn: Trestní politika a trestní právo. Doporučení č.R(96) 8 RE a vysvětlující memorandum a zpráva o odezvě na vývoj v rozsahu a struktuře kriminality v Evropě v čase změn. ISBN 80-86008-82-7
Spinellis,D. - Spinellis,C.D.: Systémy trestního soudnictví v Evropě a v Severní Americe: Řecko. ISBN 80-86008-81-9
Kangaspunta,K. - Joutsen,M. - Ollus,N.: Vývoj kriminality v Evropě a v Severní Americe 1990-1994. ISBN 80-86008-71-1