Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Souhrnne VZ

Institut pro kriminologii a sociální prevenci


Publikační činnost: Edice IKSP STUDIE Edice IKSP PRAMENY Publikační činnost mimo edici Archiv edice Souhrnné výzkumné zprávy

Souhrnné výzkumné zprávy

Na tomto místě lze nalézt souhrnné výzkumné zprávy (Vsouhrn) ve smyslu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které vznikly jako jeden z výsledků výzkumných projektů IKSP, řešených v rámci Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR.

Blatníková, Š., Faridová, P., Zeman, P.: Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn) z projektu „Násilná sexuální kriminalita v ČR se zaměřením na její aktuální formy, na zvyšování účinnosti odhalování a postihu jejích pachatelů a na možnosti ochrany společnosti před sexuálně motivovaným násilím“ (Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015, kód projektu VG20122014084, řešitel Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

Večerka, K., Štěchová, M.: Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn) z projektu „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“ (Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015, kód projektu VG20122014077, řešitel Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

Tomášek, J., Diblíková, S., Scheinost, M.: Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn) z projektu „Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti“ (Program: Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015, kód projektu VF20152016040, řešitel Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

Rozum, J., Tomášek, J., Háková, L., Vlach, J.: Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn) z projektu „Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace“ (Program: Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015, kód projektu VF20152016043, řešitel Institut pro kriminologii a sociální prevenci)