Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Přehledy výsledků výzkumu

Institut pro kriminologii a sociální prevenciPřehledy výsledků výzkumu

Červen 2020: Bezpečí, kriminalita a prevence - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Mladiství v procesu poruchové socializace - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních deliktů - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR (nedostatky a možná řešení) - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Probace a její efektivita pohledem pachatelů, veřejnosti a médií - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2018 - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky - Přehled (pdf)

Listopad 2019: Zacházení s uživateli drog ve vězení - Přehled (pdf)

Září 2019: Rodinné skupinové konference - Přehled (pdf)

Červen 2019: Oběti kriminality. Poznatky z viktimizační studie - Přehled (pdf)

Leden 2019: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2017 - Přehled (pdf)

Prosinec 2018: Organizovaný zločin na území České republiky - Přehled (pdf)