Institut pro kriminologii a sociální prevenci - AIDP - 18.10.2012

Institut pro kriminologii a sociální prevenciDiskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo, Praha, 18. 10. 2012

V pořadí již šesté diskusní setkání pro odborníky z oblasti trestněprávní teorie i praxe uspořádala Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP) dne 18. října 2012 tradičně v prostorách Městského státního zastupitelství v Praze. Tématem letošního setkání byl připravovaný zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. O tom, že se jedná o téma velmi aktuální a zajímavé, svědčí účast přibližně třiceti odborníků - kromě členů národní skupiny též představitelů akademické sféry, soudců, státních zástupců, pracovníků Ministerstva spravedlnosti ČR, Policejního prezídia PČR, a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Hlavní příspěvek, po němž následovala bohatá diskuse, přednesli autoři, kteří se na přípravě zákona podílejí od samého počátku, a sice JUDr. Přemysl Polák, Ph.D. (státní zástupce mezinárodního odboru Nejvyššího státního zastupitelství) a Mgr. Miroslav Kubíček (pracovník oddělení mezinárodního práva trestního Ministerstva spravedlnosti ČR).

Jak referující připomněli, zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních má nahradit ustanovení stávající hlavy XXV. trestního řádu, která upravuje tzv. právní styk s cizinou a která se zejména díky narůstajícímu množství implementací předpisů Evropské unie neustále zvětšuje. Návrh zákona vznikal zhruba šest let, když pracovní skupina pro jeho přípravu se poprvé sešla v dubnu 2006. Za "revoluční" lze označit především samotný fakt, že materii tzv. právního styku s cizinou, resp. mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, vyčleňuje z trestního řádu do samostatného právního předpisu. Zcela nová je úprava spolupráce s mezinárodními trestními soudy a tribunály a implementace některých předpisů EU v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, které dosud nebyly implementovány. Jinak navrhovaný zákon svým obsahem představuje spíše evoluci stávající právní úpravy v hlavě XXV. trestního řádu, zohledňující zejména potřeby aplikační praxe při zajištění odpovídající ochrany lidských práv.

Písemná verze příspěvku je s laskavým svolením autorů uvedena pod odkazem u jejich jmen.