Institut pro kriminologii a sociální prevenci - AIDP - 12.11.2009

Institut pro kriminologii a sociální prevenciDiskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo, Praha, 12. 11. 2009

Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo uspořádala dne 12. listopadu 2009 v prostorách Městského státního zastupitelství v Praze další, již třetí diskusní setkání. Jeho hlavním tématem byla tentokrát "Rozhodovací praxe Evropského soudního dvora v trestních věcech ve vztahu k členským státům EU". Setkání zahájil a řídil předseda národní skupiny JUDr. Otakar Motejl, hlavními referujícími byli JUDr. Miroslav Špecián z Městského státního zastupitelství v Praze a JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. z Právnické fakulty UK v Praze. Akce se zúčastnili představitelé akademické obce, pracovníci justice, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, jakož i zástupci Policejního prezídia Policie ČR.

Jak ve svém příspěvku uvedl dr. Špecián, po určitou dobu nebylo zřejmé, zda by komunitární integrace, která je integrací hlavně ekonomickou, mohla mít přesah i do trestního práva. Později se ale ukázalo, že tu takový vliv je. Trestní právo je totiž ve všech členských státech jen druhotným (subsidiárním) prostředkem ochrany hodnot (právních statků), upravených již jinými právními odvětvími. Bylo tedy jen otázkou času, kdy bude nastolena otázka, zda takovým jiným právním odvětvím nemůže být například i komunitární právo a zda tedy trestní právo nemůže nebo dokonce nemá chránit i hodnoty vyplývající z práva komunitárního. K tomu také skutečně došlo a následně se rozvinulo to, co lze označit jako komunitární judikaturu Evropského soudního dvora (ESD) v trestních věcech. Dr. Špecián ve svém vystoupení shrnul specifika organizace a činnosti ESD, jakož i otázky, jimž se judikatura ESD dosud věnovala a věnuje v oblasti trestního práva. Dr. Gřivna se následně zaměřil na jeden ze zásadních problémů, kterými se judikatura ESD zabývá, a sice aplikaci zásady "ne bis in idem" v rámci EU. Plná znění příspěvků jsou s laskavým svolením autorů uvedena pod odkazy u jejich jmen.

V rámci setkání dále vystoupil s informativním příspěvkem JUDr. Zdeněk Karabec, CSc., který se jako člen řídícího výboru národní skupiny zúčastnil 18. kongresu Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP). Kongres se uskutečnil ve dnech 20. - 27. září v tureckém Istanbulu a jeho ústředním tématem byly "Hlavní výzvy kladené globalizací trestní justice". Podrobnosti o kongresu se lze dočíst v článku "18. kongres Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP)", který vychází v čísle 12/2009 časopisu Trestněprávní revue.