Home
Domovská stránka

Title

Farní kronika

Aktuálně
Novinky . Občasník . Napsali o nás . Diskuzní fórum

Pastorace
Pastorace . Bohoslužby . Křty . Svatby . Kontakty

Historie
Historie . Průvodce kostelem . Sv. Ludmila . a další...

Multimédia
On-line kamera . Fotogalerie

Odkazy

Vyhledávání


Z FARNÍ KRONIKY

Na těchto stránkách najdete texty a fotogalerie z farních poutí a různých dalších farních akcí.
Pokud máte nějaké další možné příspěvky, pošlete je, prosím, na můj e-mail:
jan.lipsansky@volny.cz

Rok 2008

Tříkrálová sbírka

Rok 2007

Mikulášská besídka, 5. 12. 2007
Přijetí do katechumenátu, červen 2007

Rok 2005

Dětský den, Sv. Ján pod Skalou, 23. 6. 2005
Pouť do Čenstochové, Polsko, 27. - 29. 5. 2005
Ministranti na faře a úklid v kostele
Farní beseda o Evropské ústavě, květen 2005
Příprava na biřmování, duben 2005
Maminky - tvořivá dílna, březen 2005
Naši ministranti, leden 2005
Benefiční koncert, 23. 1. 2005
Interiér kostela ve světlě vitráží

Rok 2004

Beseda Křesťanství a hinduismus, 5. 10. 2004
Svatá Hora
Koncert norské skupiny Sankta Sunniva

Rok 2003

Hostýn
Dětský den

Rok 2000

Hostýn (červen 2000)
Dobrá voda (červenec 2000)
XV. světový den mládeže, Řím (srpen 2000)
Různé farní akce (návštěva Giovanniho Coppy, farní setkání apod.)