Home
Domovská stránka

Title

Farní kronika

Aktuálně
Novinky . Občasník . Napsali o nás . Diskuzní fórum

Pastorace
Pastorace . Bohoslužby . Křty . Svatby . Kontakty

Historie
Historie . Průvodce kostelem . Sv. Ludmila . a další...

Multimédia
On-line kamera . Fotogalerie

Odkazy

VyhledáváníTříkrálová sbírka 2007.
Tříkrálová sbírka se letos konala na území naší farnosti od 3. do 8. ledna 2008 Celkem se do ní zapojilo 33 koledníků a 11 jejich dospělých průvodců. Z Arcibiskupského gymnázia to byly studentky a studenti nižších ročníků: Aldabaghová, Birhanzlová, Boubelová, Degtěv, Hevrová, Hustodová, Jirsová, Kafka, Košťálová, Martinovská, Mecová, Paulasová, Parolek, Polatová, Soukopová, Vigánová, Vopařilová, Zezuláková a jejich starší spolužáci Ballada, Musílek, Němec, Pazderová a Procházková v roli dospělých průvodců. Dále se do Tříkrálové sbírky zapojily děti z hodin náboženství na faře, jak I. stupně: Klára Lopuchovská, Jan a Tomáš Velínovi, tak i II. stupně: Klára Bendová, Štěpán Plachý, Jan Šimek, Marie Velínová, Jan Vlasák. Pozadu nezůstaly ani nejmladší děti z farnosti: Tomáš a Václav Mackovi nebo Marek Vlasák. Dospělými průvodci z řad naších farníků jim byli Miroslav a Štěpán Lopuchovští, Magdaléna Mašlaňová, Karel Vlasák. Potěšující je i zapojení těch, kteří se v naší farnosti připravují k přijetí svátostí, ať už z přípravy na biřmování Filip Plachý, nebo z katechumenátu Luboš a Petra Borůvkovi.

Celkem se koledníkům z naší farnosti podařilo letos vybrat díky vaší štědrosti 28.705,- Kč (pro srovnání vloni to bylo 11.510,- Kč). Za zdařilý průběh Tříkrálové sbírky v naší farnosti vděčíme paní profesorce Haně Almerové z pastorační rady, která je již tradičně spiritus movens organizování koledníků z řad studentů Arcibiskupského gymnázia. Část vybraných peněz využijeme pro sociální účely ve farnosti dle doporučení pastorační rady. Ostatní poslouží k dostavbě azylového domu pro matky s dětmi, týdenního stacionáře pro seniory, domova pro seniory a pro poskytování domácí péče.

Zapsal - Mgr. Jaromír Odrobiňák, farní koordinátor tříkrálové sbírky
Fotografie na web poskytla paní PhDr. Milena Macková