Novinky na serveru:

PROSINEC 2009

 • Program setkání maminek na prosinec 2009
 • Občasník 12/2009
 • V adventní době vás zveme v úterý a čtvrtek ke sv. Ludmile na ranní mši sv. v 6:15 hod. se zpívanými roráty. Začátek v úterý 1. 12. 2009.
 • Ve středu 2. 12. bude po večerní mši pravidelný úklid kostela
 • Ve čtvrtek 3. 12. v 6:15 hod. mše sv. se zpívanými roráty. Je to I. čtvrtek v měsíci – po večerní mši sv. bude eucharistická adorace.
 • Na pátek 4. 12. připadá I. pátek v měsíci: mše sv. ráno v 7:30 hod., po ní celodenní výstav Nejsvětější Svátosti, od 15:30 společnou adoraci za nová kněžská a řeholní povolání povedou bratři dominikáni a sestry dominikánky, zakončení mší sv. celebrovanou kardinálem Miroslavem Vlkem.
 • Večer od 18:00 hod. ve velkém sále na faře se uskuteční mikulášská besídka pro přihlášené děti s farnosti.
 • V sobotu 5. 12. oslavíme první sobotu v měsíci modlitbou růžence od 16:00 hod., mši sv. od 16:30 a zpívanými loretánskými litaniemi po mši svaté
 • V neděli 6. 12. při všech bohoslužbách proběhne mikulášská sbírka na bohoslovce. V sakristii jsou k dostání brožurky s biblickým růžencem, které připravili bohoslovci Arcibiskupského semináře (zakoupením brožurky v hodnotě 25 Kč přispějete na Nadační fond Arcibiskupského semináře).
 • Mše sv. v 9:00 hod. bude latinská s doprovodem gregoriánské scholy.
 • V úterý 8. 12. a ve čtvrtek 10. 12. bude od 6:15 hod. mše sv. se zpívanými roráty. V úterý 8. 12. slavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
 • V sobotu 12. 12. vás zveme na adventní duchovní obnovu, kterou letos povede P. Christian, náš farní vikář. Od 9:00 a 11:00 hod. budou ve velkém sále na faře dvě duchovní přednášky, odpoledne od 14:00 hod. začne v kostele kající pobožnost, po ní bude příležitost ke svátosti smíření. Kromě P. Stanislava a P. Christiana, kteří budou zpovídat ve svých zpovědnících, bude ve zpovědní místnosti zpovídat P. Piotr Przechocki ze sousední farnosti Nejsv. Srdce Páně.
 • Při mši svaté v 16:30 hod. starší a nemocní farníci mohou přijmout svátost pomazání nemocných – prosíme však o dřívější jmenovité přihlášení v sakristii a o vnitřní přípravu skrze přijetí svátosti smíření. Přihlášky přijímáme do pátku 11. 12. včetně.
 • Na 3. neděli adventní 13. 10. (neděle „Gaudete“) mše sv. v 9:00 hod. bude také latinská s chorálními zpěvy. V 19:00 hod. Vás jménem farnosti a Občanského sdružení na opravu varhan zveme do našeho kostela na adventní „Koncert při svíčkách“.
 • V úterý 15. 12. a ve čtvrtek 17. 12. bude od 6:15 hod. mše sv. se zpívanými roráty.
 • Ve středu 16. 12. se nebude po večerní mši sv. konat pravidelný úklid kostela, místo toho v sobotu 19. 12. od 9:00 hod. proběhne předvánoční velký úklid kostela!!!. Prosíme Vás tímto o pomoc a zapojení se především mladých lidí s farnosti. Babičky prosíme o koláčovo-buchtové a duchovní zapojení se!!!
 • V úterý 22. 12. a ve čtvrtek 24. 12. bude od 6:15 hod. mše sv. se zpívanými roráty.
 • Na Štědrý den 24. 12. bude od 16:30 hod. mše sv. z vigilie slavnosti Narození Páně – pro rodiny s dětmi a ve 24:00 hod. půlnoční mše svatá.
 • Na Hod Boží vánoční 25. 12. budou slavnostní bohoslužby jako o nedělích: v 9:00, v 11:00 a v 16:30. Od 19:00 bude u sv. Ludmily koncert – Mše vánoční od J. J. Ryby
 • Na slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka, 26. 12., budou slavnostní bohoslužby jako o nedělích: v 9:00, v 11:00 a v 16:30.
 • Tyto dva vánoční svátky budou v kostele v kapli sv. Kříže od 12:00 do 16:00 hod. vystaveny jesličky. Prosíme o zajištění služby hlídání kostela. Seznam na službu hlídání bude dostupný v sakristii. Jesličky budou vystaveny do dne 2. února (svátek Uvedení Páně do chrámu).
 • V neděli 27. 12. , na svátek Svaté Rodiny, při všech bohoslužbách manželé obnoví své manželské závazky.
 • Poslední den kalendářního roku 31. 12. (sv. Silvestra) bude kromě obvyklé večerní mše sv. v 16:30, mše svatá ráno v 8:00 hod.
 • V měsíci lednu první pátek připadá na den 1. 1. 2010, na slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše svaté budou jako o nedělích: v 9:00, v 11:00 a v 16:30 hod. Proto také v měsíci lednu nebude na první pátek celodenního výstavu Nejsv. Svátosti oltářní.
 • V neděli 3. 1. 2010 mše sv. v 9:00 hod. bude latinská s chorálním doprovodem.
 • Od 3. 1. do 11. 1. 2010 bude ve všech diecézích v České republice probíhat Tříkrálová sbírka. Prosíme o zapojení se mládež a dětí z naší farnosti. Přihlášky přijímáme v sakristii kostela a na faře (Obzvlášť je nouze o dospělý doprovod malých koledníků!!!). Koordinátorkou Tříkrálové sbírky v naší farnosti bude pastorační asistentka Naďa Šindelářová.
  -------------- ----------------
  RŮZNÉ

 • Vlastní životopis P. Christiana Martina Pšeničky O. Praem
 • Od října zavádíme dvě nové pobožnosti: jsou to první čtvrtky v měsíci – po mši sv. bude adorace, budeme se modlit Litanie ke Kristu Jedinému a Věčnému Knězi, a první soboty v měsíci – od 16.00 hod. slavnostní modlitba růžence vedena knězem nebo jáhnem, po mši svaté zpívané litanie loretánské.
  ----------
  ARCHIVNÍ ZPRÁVY

  --------------------------------------------------------------

 • Občasník 2/2009
 • Farní pouť do Želivi proběhne dne 30. 5.
 • Od 1. 1. 2009 mše ranní ve středu a čtvrtek nebudou!
 • Každé pondělí od 15.00 hod. bude mít P. Stanislav přípravu na I. svaté přijímání dětí z farnosti
 • Pan Petr Lutka k 31. lednu 2009 ukončil své pracovní působení v naší farnosti ve funkci pastoračního asistenta. Děkujeme za jeho službu při přípravě na bohoslužby a za vedení náboženství mladších školních děti.
 • 20. 1. 2009 – Mgr. Jaromír Odrobiňák, jáhen pražské arcidiecéze pověřen nemocniční duchovní službou
 • P. Gereon ukončil své působení u sv. Ludmily k 30. 11. 2008 na vlastní žádost.
 • Fotografie z putování našeho bohoslovce Martina po stopách sv. Pavla
 • -------------
 • Dnem 16. září 2008 byla zahájena sbírka na kompletní pietní restaurování varhan v kostele sv. Ludmily. Tuto sbírku pořádá Občanské sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2. Během sbírky budou pořádány různé společenské a kulturní akce. Číslo účtu je 352841000/5500. Podrobnější informace najdete na internetových stránkách www.varhany-ludmila.cz
 • Personální změny ve farnosti: náhradou za Jaromíra Odrobiňáka budou dva pracovníci, a sice Petr Maria Lutka, který se bude věnovat hlavně kostelu; druhou polovinu úvazku bude mít slečna Alena Dvořáková, která bude především pracovat se studenty a dalšími příchozími v klubu. Určení dvou nástupců má tu výhodu, že budou moci fyzicky snáze zvládat práce, které se mnohdy kumulují ve stejném čase.
 • Byla zprovozněna live kamera, díky níž můžete sledovat i průběh mší v našem kostele. Můžete sledovat a poslouchat zde.
 • Záznam mše z 3. 2., přenášené Českým rozhlasem - ke stažení v MP3.
 • Ve Farní kronice přibyla fotogalerie z letošní Tříkrálové sbírky
 • Ve Farní kronice přibyla fotogalerie z letošní Mikulášské besídky
 • Došlo ke změnám v pastoračním programu
 • Nové služby ve farnosti

  Starší zprávy

 • Stavební práce: proběhly rozsáhlejší investiční akce, lešení na kostele si mohli všichni všimnout; byla zahájena a ukončena oprava střechy a kamenných prvků na fasádě na jihovýchodní straně; podařilo se získat grantové příspěvky 400 000 a 300 000 Kč, 200 000 Kč přidá farnost. Celkem byl rozpočet na tyto investice 1 100 000 Kč.
 • Výuka náboženství pro školní děti a mládež bude probíhat od 17. 9. Přihlášky naleznete na stolku s tiskovinami v kostele nebo na faře, kde je také do tohoto data odevzdáte (přihláška musí být podepsána rodiči).
 • Poutní slavnost sv. Ludmily bude 16. 9. od 16.30. Mši svatou celebruje probošt vyšehradské kapituly P. Antonín Doležal.
 • Na svátek sv. Václava 28. 9. bude sbírka na potřeby církevních škol.
 • Začátek katechumenátu je v pondělí 22. 9. od 19.00 (zájemci o křest dospělých ať už přijatých do katechumenátu nebo o křtu zatím předběžně uvažujících).
 • Středisko Arcidiecézní charity se vrací do rekonstruovaných prostor na faře. Připravuje se den otevřených dveří – více informací na nástěnkách a v ohláškách.
 • V neděli 20. 4. při mši sv. v 11 hodin udělí biskup Karel Herbst svátost biřmování osmi farníkům.
 • Na středu 16. 4. přijali od 18 hodin pozvání do ekumenického křesla pro hosta biskup Václav Malý a paní Kamila Bendová.

  2007
 • 7. 12. 2007 - Adorační den vedou dominikáni a dominikánky, slavnostní mši svatou v 16,30 celebruje biskup Otec kardinál Miloslav Vlk.
 • 12. 12., 19 hodin - Zasedání pastorační rady.
 • Texty o sv. Ludmile.
 • 15. 12. v sobotu od 9:00 proběhne adventní farní duchovní obnova, kterou povede P. Lukáš Stanislav Buchta, O. Praem.
  15:00 kající adventní pobožnost v kostele a příležitost ke svátosti smíření až do začátku mše (bude i cizí zpovědník).
 • 19. 12. Předvánoční úklid kostela
  Od 17:00 po mši svaté uvítáme v kostele všechny, kteří nám přijdou pomoci jej připravit pro společné slavení vánočních svátků.
 • Říjnový Arcidiecézní zpravodaj s úvodníkem P. Gereona.
 • 28. 10., 19 hodin - Slavnostní koncert k výročí republiky. Program zde
 • Přednášky pastoračního asistenta (na faře): 31. 10. - Činnost církevních soudů v kauzách neplatnosti kanonicky uzavřených manželství - přednese advokát ustanovený u Interdiecézního církevního soudu Praha. Více zde.
 • Článek o přijetí do katechumenátu v červnu 2007
 • Příprava na biřmování probíhá na faře v Jugoslávské 27 každé pondělí v 18 hod., Přípravu vede Jaromír Odrobiňák.
 • Televize Noe uvedla 4. září v 19 hodin 30minutový dokument o P. Gereonu Biňovcovi. Podrobnosti zde.
 • Občasník 6/2007 ke stažení v PDF
 • 27. 5. uvedla Česká televize v rámci cyklu Světci a svědci dokument o sv. Ludmile - Záznam si můžete pustit zde.
 • Záznam mše ze 21. 1. 2007, který vysílal Český rozhlas 2 - Praha, ke stažení v MP3, 23 MB.

  2006
 • Záznam mše ze 17. 9. 2006, který vysílal Český rozhlas 2 - Praha, ke stažení v MP3, 23 MB.
 • Angličtina pro děti na faře
  Milí rodiče, ráda bych pozvala vaše ratolesti ve věku 2 – 9 let na bezplatnou angličtinu pro děti. Setkání se budou konat jednou týdně, ve středu od 17 do 18 hodin na faře. Mladší děti zůstanou v doprovodu rodičů. Výuka bude probíhat formou hry, děti se naučí spoustu písniček a říkadel. Vstupné: jeden hudební nástroj (zvoneček, chrastidla, tamburína, tyčinky, triangl, bubínek, činelky, NE flétny a píšťaly). Pro bližší informace a připomínky volejte Gabrielu Šroubkovou tel: 222 51 44 09. Začínáme 13.9. Prosím potvrďte účast. Pokud vam nevyhovuje den, dejte vědet, ješte lze změnit.
 • Stáhněte si záznam mše z 5. 2. 2006, vysílané Českým rozhlasem, stanice Praha. Více informací.
 • Program Klubu seniorů při sv. Ludmile

  2005
  ---
 • V rubrice Napsali o nás přetiskujeme článek o mši k zahájení školního roku + 2 fotografie.
 • Přidány nové životopisy v seznamu duchovních správců
 • Přidána nová fotogalerie - Dětský den ve Sv. Janu pod Skalou.
 • Přidány další dvě fotogalerie - úklid kostela a farní pouť do Polska. <--
 • Aktualizovány pastorační aktivity.-->

  Oznámení
 • Oprava jižní věže kostela
  Vážení a milí čtenáři, farníci od sv. Ludmily,
  jak jste si už mohli během května povšimnout, přistoupili jsme v letošním roce k opravě jižní věže kostela sv. Ludmily. Před dvěma lety se nám podařilo opravit severní věž, v loňském roce boční portál a část pláště a pro letošek jsme získali z grantů a dotací dostatek prostředků na rekonstrukci pláště a kamenných prvků věže jižní. Pro vaši informaci zde uvádím zdroje, ze kterých čerpáme: je to grant MHMP (500 000,-), grant OPP MHMP (900 000,-), příspěvek městské části Praha 2 (500 000,-), z fondu regenerace (400 000,-) a podíl vlastníka - farnosti činí 10 % ceny (255 989,-Kč). Celkové náklady na opravu činí 2 555 989,-Kč.
  Touto cestou bych chtěl poděkovat pochopení orgánů státní správy, zvláště pražským zastupitelům, svým spolupracovníkům Mgr. Filipu Bendovi, Ing. Petru Wollnerovi ze stavebního odboru Arcibiskupství pražského a také vám, kdo pravidelně přispíváte na chod kostela. Dovolil bych si vás ještě oslovit a požádat o finanční dar, abychom částku, kterou máme za farnost splatit, měli po prázdninách k dispozici, neboť na jejím poskytnutí je vázáno uvolňování dalších fondů.
  Lešení na věži zhotovila a pronajala firma LASMONT. Restaurátorské práce zajišťuje firma REMI paní Váňové, fyzicky pan Šturm se spolupracovníky. Doufám, že od konce září budete moci vidět sv. Ludmilu opět v „plné kráse“ a že nám její věže budou připomínat náš životní směr - vzhůru.
  S předprázdninovým pozdravem váš P. Gereon.
 • Chrámový sbor hledá zpěváky do všech hlasových skupin. Vítáni jsou i hráči na smyčcové nástroje. Zkouška každé úterý od 18.30 v sále fary.
 • Recenze benefičního koncertu z 23. ledna 2005.
 • Ve Farní kronice přibyly fotogalerie Benefiční koncert 23. 1. 2005, Interiér kostela ve světlě vitráží a Beseda Křesťanství a hinduismus
 • Na stránkách se seznamem všech duchovních správců u sv. Ludmily přibyly nové životopisy.
 • Podívejte se na výsledky sčítání návštěvníků bohoslužeb - v jednotlivých rozpisech je i sv. Ludmila.
 • Záznam besedy na téma Pastorace
 • U diskuzního fóra byla zprovozněna čeština u popisek tlačítek. Takže chutě do diskuzí :-)
 • Dopis našeho bohoslovce Martina Sklenáře farníkům
 • Seznam všech duchovních správců u sv. Ludmily od r. 1893 doposud
 • Přidán Životopis P. Surmy
 • Záznam on-line rozhovoru o adventu s P. Vojtěchem Eliášem na serveru Víra.cz
 • Záznam kázaní P. Gereona ze mše sv. 16. 11. 2003 v 9 hodin, MP3 (14 MB)
 • Z farní kroniky (fotografie a texty ze života farnosti)