Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Základní dokumenty

Institut pro kriminologii a sociální prevenciZákladní dokumenty

Statut

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Etický kodex IKSP

Interní protikorupční program - platný v 1. pololetí 2018 - v 2. pololetí 2018