Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Knihovna

Institut pro kriminologii a sociální prevenciKnihovna

Knihovna IKSP systematicky shromažďovala české i zahraniční odborné knihy, časopisy a jiné odborné materiály z oboru kriminologie a oborů souvisejících. K 1. 7. 2008 byla sloučena s knihovnou Ministerstva spravedlnosti a převedena do působnosti ministerstva. Knihovna nyní sídlí v Justičním areálu Na Míčánkách na adrese:

Justiční areál Na Míčánkách
28. pluku 1533/29b
Praha 10
100 83

Kontakt na knihovnu:
Telefon: +420 251 445 879
Mobil: +420 720 932 068
Odkaz na online katalog knihovny

IBaliharova@msp.justice.cz; HHlavackova@msp.justice.cz