Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Aktuality z oboru

Institut pro kriminologii a sociální prevenci


Aktuality: Aktuality z IKSP Aktuality z oboru Archiv akcí IKSP

Dny restorativní justice

Ve dnech 19.-30. listopadu 2017 budou na různých místech ČR probíhat Dny restorativní justice. Jejich cílem je představit odborné i široké veřejnosti způsoby práce, která klade důraz na restorativní prvky v justici, tedy soustředí se na nápravu situace po trestném činu a na práci s obětí, pachatelem i komunitou. Akce, jejíž součástí je řada besed a workshopů, se koná ve spolupráci Probační a mediační služby, Vězeňské služby, Rubikon Centra, Yellow Ribbon Run, Centra sociálních služeb a Filozofické fakulty UK. (15.11.2017)

1. forenzně psychologický den

Katedra psychologie FF UK v Praze ve spolupráci s Asociací forenzních psychologů (AFP) pořádá odborné setkání - 1. forenzně psychologický den (pozvánka+program - pdf). Seminář proběhne 15. listopadu 2017 ve Velké aule Karolina v Praze. (6.11.2017)

Mezirezortní specifikace sociální práce

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci se Sekcí sociálních kurátorů SSP ČR a Českou kriminologickou společností (ČKS) pořádají v úterý 12. prosince 2017 od 09,00 hod. v Praze odbornou konferenci na téma mezirezortní spolupráce v oblasti sociální práce (pozvánka - pdf). Konference se bude věnovat specifikům výkonu sociální práce v různých oblastech a napříč cílovými skupinami. Cílem je představit její multifaktoriální povahu i význam pro společnost napříč oblastmi, kde se aplikuje, a v rámci diskuse umožnit výměnu praktických zkušeností. (1.11.2017)

VI. Kriminologické dny

Šestý ročník konference Kriminologické dny se uskuteční ve dnech 18.-19. ledna 2018 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kriminologické dny jsou výroční konferencí České kriminologické společnosti. Jejich téma není omezeno, cílem konference je poskytnout každým rokem prostor pro diskusi všech kriminologicky relevantních otázek. Tradičně se objevují zejména příspěvky k problematice obětí a pachatelů trestné činnosti, vězeňství, alternativních trestů, organizovaného zločinu, drogové kriminality, prevence kriminality, počítačové kriminality apod. (19.10.2017)

Dny práva 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 9.-10. listopadu 2017 jedenáctý ročník konference Dny práva. Její součástí bude tradičně i sekce věnovaná trestnímu právu, která se tentokrát zaměří na základní zásady trestního práva hmotného a procesního a jejich uplatňování v praxi. (9.10.2017)

Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR?

Institut pro veřejnou správu Praha (IVS) a Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) pořádají ve dnech 2.-3. listopadu 2017 v Benešově vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma bezpečnosti ve městech a obcích České republiky. Určena je pro pracovníky veřejné správy, bezpečnostních sborů, městské policie, pedagogickým pracovníkům z oblasti bezpečnosti, odborné veřejnosti i dalším zájemcům. (15.9.2017)

Mediace 2017

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 27.-28. října 2017 čtvrtý ročník mezinárodní vědecké konference věnované mediaci. Odborné sekce se v letošním roce zaměří na problematiku mediace v kontextu práva a společnosti, teorii, výzkum a vzdělávání v mediaci, a také na samotnou mediační praxi. (4. září 2017)

Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity pořádá ve dnech 15.-16. listopadu 2017 v Českých Budějovicích mezinárodní konferenci, jejímž cílem je přispět k šíření povědomí o sociální práci a lidských právech, a formou diskusního fóra nabídnout různé názory, myšlenky a analýzy k tématu lidských práv. Ústředními tématy letošního ročníku jsou Extrémismus v současné společnosti, Komunitní sociální práce, Stav a vize současné občanské společnosti a lidských práv, Práva dětí a Cochemská praxe. (10.7.2017)

Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu

Katedra kriminologie Policejní akademie ČR pořádá ve dnech 16.-17. října 2017 mezinárodní odborné sympozium na téma přínosu kriminologie pro bezpečnost státu. Cílem je zprostředkovat dialog mezi kriminology z akademického prostředí a odborníky na problematiku bezpečnosti z praxe. Diskutovány budou zejména otázky související s organizovaným zločinem, závažnou hospodářskou kriminalitou a extremismem. (10.7.2017)

Trestní politika – aktuální otázky

Fakulta právních a správních studií VŠFS pořádá ve spolupráci s Českou kriminologickou společností (ČKS) vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma aktuálních otázek trestní politiky. Uskuteční se 26. září 2017. Přihlášku je možno zasílat do 6. září. Z konference bude vydána recenzovaná monografie. (30.6.2017)

Cross-Border Crime Colloquium 2017

Ve dnech 18. až 20. června se na Právnické fakultě v Bratislavě konala každoroční konference významných expertů v oblasti trestného práva z celého sveta. Podrobnější informace: pdf, foto (25.6.2017)

Organizovaný zločin v Ukrajině – odborný seminář

Česká kriminologická společnost (ČKS) a Vysoká škola finanční a správní pořádají dne 10. května 2017 seminář na téma „Organizovaný zločin v Ukrajině jako tvůrce politických vztahů“. Zaměří se na proměny organizovaného zločinu v Ukrajině v období let 1991-2017, porovnání situace Rusko – Ukrajina, příklady korupce a na využití skupin organizovaného zločinu v hybridní válce. (26.4.2017)

Společnost a sociologie – Olomouc 2017

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 18.-20. října 2017 tradiční podzimní konferenci se zahraniční účastí, tentokrát na téma společnost a sociologie. Cílem konference je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti a přispět k sociologické reflexi (nejen) české společnosti a sociologie. Akce se uskuteční pod záštitou České sociologické společnosti. (24.4.2017)

Quo Vadis, sociální práce v ČR?

Institut pro veřejnou správu Praha (IVS) a Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) pořádají ve dnech 13.-14. června 2017 v Benešově vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma sociální práce v České republice. Jedna z odborných sekcí se zaměří na problematiku práce s pachateli trestných činů. Z konference bude vydána recenzovaná kolektivní monografie. (18.4.2017)

Olomoucké právnické dny 2017

Právnická fakulta Univerzity Palackého pořádá ve dnech 18.-19. května 2017 v Olomouci XI. ročník konference Olomoucké právnické dny. Jejich součástí bude i sekce trestního práva, která se zaměří na kriminologické, trestněprávní a trestněprocesní aspekty migrace a terorismu. (6.4.2017)

Letní škola vězeňství

Ve dnech 25.–30. června 2017 proběhne akce s názvem Letní škola vězeňství. Určena je studentům, kterým nabídne bližší vhled do problematiky vězeňství. Součástí bude i návštěva věznice Ostrov nad Ohří, která bude spojená s debatou s ředitelem věznice. Přihlášku je možné zasílat do 10. května 2017. (24.3.2017)

Kontexty sociálních deviací

Sekce sociální patologie České sociologické společnosti pořádá ve dnech 19.-21. dubna 2017 další ročník tradiční konference, která se tentokrát zaměří na problematiku kontextu sociálních deviací. Akce se uskuteční v Hotelu Svratka (Na Vyhlídce 41, 592 02 Svratka). Přihlášky je možné zasílat do 24. března 2017. (21.3.2017)

Mladiství a mladí dospělí pachatelé – Barcelona 2017

Konfederace evropských probačních služeb (CEP) pořádá ve dnech 6.-7. června 2017 v Barceloně mezinárodní konferenci, která se bude věnovat možnostem práce s pachateli trestných činů ve věku mladistvých a mladých dospělých. Akce navazuje na předcházející úspěšnou konferenci, která se uskutečnila v loňském roce v Norsku. (7.2.2017)

Restorativní justice a systém alternativních trestů

Právnická fakulta Trnavské univerzity pořádá dne 4. května 2017 mezinárodní vědeckou konferenci, která se bude věnovat restorativní justici a alternativním trestům. Aktivní či pasivní účast je nutné potvrdit do 26. dubna prostřednictvím konferenčního portálu univerzity. Pozvánka (15.1.2017)

V. Kriminologické dny

Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Katedrou sociologie Fakulty filozofické a Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni pořádají ve dnech 30.-31. ledna 2017 pátý ročník odborné konference Kriminologické dny. Stejně jako v předchozích ročnících není téma konference omezeno, cílem je poskytnout prostor pro diskusi všech kriminologicky relevantních otázek. Podrobnější informace a on-line formulář přihlášky najdete na stránkách ČKS. (10.11.2016)

Prevence před negativními jevy, které ohrožují mladé lidi opouštějící ústavní zařízení

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Českou kriminologickou společností a Společností sociálních pracovníků ČR – sekcí sociálních kurátorů pořádají dne 6. prosince 2016 od 9.00 odbornou konferenci, jež se bude věnovat problematice prevence před negativními jevy ohrožujícími mladé lidi, kteří opouštějí ústavní zařízení. Speciální pozornost bude věnována úloze obcí, obecních úřadů a spolupracujících subjektů. Akce se uskuteční ve Velkém zasedacím sále Magistrátu. Účastnický poplatek se nevybírá, ale je nutná registrace předem na adresu soc.kuratori@seznam.cz, a to nejpozději do 28. listopadu. (3.11.2016)

Podzimní vzdělávací seminář AFP

Asociace forenzních psychologů pořádá dne 15. listopadu 2016 od 10.00 v malé aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) vzdělávací seminář, který se bude mimo jiné věnovat problematice mladistvých vrahů. Kapacita účastníků je omezena, na seminář je nutné se předem přihlásit. Pozvánka - pdf (13.10.2016)

Třetí číslo časopisu Česká kriminologie

Na stránkách časopisu Česká kriminologie, který vydává Česká kriminologická společnost, je nově ke stažení jeho aktuální třetí číslo. Věnováno je problematice korupce. Autorem úvodníku je dr. Scheinost, ředitel našeho Institutu. (10.10.2016)

Dny práva 2016

Ve dnech 10.-11. listopadu 2016 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskuteční desátý ročník mezinárodní konference Dny práva. Letošním tématem sekce, kterou organizuje katedra trestního práva, budou meze a možnosti inspirace trestního řízení angloamerickými prvky. (4.10.2016)

Bratislavské právnické fórum 2016

Právnická fakulta Univerzity Komenského pořádá ve dnech 21.-22. října 2016 třetí ročník mezinárodní vědecké konference pod názvem Bratislavské právnické fórum. Jedna ze sekcí bude věnována problematice trestních sankcí a současným trendům v jejich uplatňování. Přihlášky je možné zasílat do konce září. (20.9.2016)

Praní špinavých peněz a zajišťování výnosů z trestné činnosti

Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP) pořádá dne 20. října 2016 diskusní setkání na téma praní špinavých peněz a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Uskuteční se v prostorách klubu Městského státního zastupitelství (Praha 5, nám. 14. října 9). Účast je nutno potvrdit do 7. října - pozvánka. (12.9.2016)

20 let prevence kriminality v ČR

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (MVČR) a Vyšší a střední policejní škola v Praze pořádají ve dnech 3.- 4. listopadu 2016 mezinárodní vědeckou konferenci, jejímž cílem je zhodnocení dvacetiletého rozvoje prevence kriminality u nás. Půjde o příležitost k výměně zkušeností z dosavadní preventivní práce, stejně jako o sdílení poznatků preventivní teorie a praxe na místní, národní i mezinárodní úrovni. K účasti jsou zváni především odborníci pracující v oblasti prevence kriminality státní správy a samosprávy, představitelé akademické sféry, vědy a výzkumu, zástupci nestátních neziskových organizací i další odborníci věnující se prevenci kriminality. Přihláška (17.8.2016)