Institut pro kriminologii a sociální prevenciVítejte

na stránkách Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který je teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření. Zřizovatelem a řídícím orgánem IKSP je Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Činnost Institutu je zaměřena na vytváření, udržování a aktualizaci poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR, na zpřístupňování aktuálních relevantních empirických i teoretických poznatků ze zahraničí a na rozvoj oboru kriminologie.

Cílem těchto internetových stránek je především zprostředkovat zájemcům výsledky činnosti Institutu. Naleznete zde proto naše publikace, a to jak z ediční řady Studie, tak i z řady Prameny. Současně se snažíme soustavně mapovat dění v oblasti kriminologie a příbuzných vědních oborů u nás i v zahraničí. Za tímto účelem nabízíme jednak odkazy na kriminologické ústavy, společnosti či časopisy, jednak se v sekci aktuality snažíme pravidelně informovat o aktuálních kriminologických konferencích, seminářích, kurzech, nově publikovaných studiích či výzkumech apod.