OKO


WinMonitor
Nápověda k odečítači pro Windows.

Asistent
Nápověda k programům ulehčujícím práci s počítačem.

Instalační poznámky
Informace o instalaci OKA.

Základní pojmy.
Všeobecné informace o práci s počítačem.

Doporučené nastavení systému Windows 98

Doporučené nastavení systému Windows XP
Nastavení nutné pro správnou funkci programů OKA.

Blind logo and globe OKO je skupina programů umožňující práci zrakově postižených v prostředích operačních systémů Windows.

Pro začátečníky může OKO nabídnout snadné ovládání bez nutnosti hlubší znalosti práce s počítačem. Snadná obsluha je důležitá při činnostech, které jsou stěžejní pro počítač, který má sloužit jako pomůcka nevidomého nebo slabozrakého uživatele. Jedná se například o přečtení dokumentu, který je vložen do skeneru. Informace na obrazovce jsou vypisovány zvětšeným písmem a zároveň oznamovány hlasem. Všechny funkce jsou přístupné z klávesnice a tak není nutné používat myš. Uživatel může okamžitě začít využívat počítač jako kompenzační pomůcku pro přístup k tištěným informacím nebo k informacím dodávaným v digitální formě na datových nosičích, k teletextu a Internetu. Tyto informace pak může dále zpracovat. Asistent nabízí přehledný a rychlý přístup k užitečným programům, které zobrazuje ve své nabídce. Asistent změní běžný počítač na snadno obsluhovatelné čtecí zařízení doplněné navíc o řadu rozšiřujících prostředků, jako je práce se zvukem, jednotkou CD-ROM, skenerem a tiskárnou. Volitelně je možné doplnit o podporu práce s teletextem a braillskou tiskárnou. K programům v nabídce Asistenta lze přistupovat i standardním způsobem z nabídky START systému Windows.

Pro práci se systémem a nainstalovanými aplikacemi slouží takzvaný odečítač obrazovky. Tento program, jakmile je spuštěn, poskytuje uživateli informace o obrazovce počítače. K tomu využívá hlas, zvuky a případně braillský řádek.

OKO, to je kombinace snadno ovladatelných programů speciálně vytvořených pro slabozraké a nevidomé a odečítače, který otevírá cestu k dalším aplikacím.