Seznam her:-01-Under-Clock-Count UP-HighScore-Random Shot-51dělitelný pěti-Bingo-Nejlepších 10-9 životů-Tenis- Golf - Cricket(scored & No scored) - Scram - Over - Over Leader - Shanghai I - Shanghai II - Halve IT! - Follow theLeader - Billiard - Baseball - Free
Hra ŠIPKY (Darts):   

Některá základní pravidla hry

1.    Terč elektronických šipek musí viset na stěně v exaktně svislé poloze. Střed terče by měl být ve výšce 172,72 cm od podlahy, minimální odstup od terče (startovní čára) by měla být ve vzdálenosti 236,86 cm.

2.    V jednom kole se hází min. 3 šipky. Žádná šipka, která se odrazila nebo kterou jste nezasáhli bodové segmenty na terči nemůže být házena ještě jednou.

3.    Všichni hráči přijdou postupně na řadu. Aby se určilo pořadí hází se do terče co nejblíž ke středu. Ten, kdo zasáhne vnitřní středový kruh nebo je mu nejblíže, hraje první, další, kdo měl nejbližší zásah od středu terče je na řadě jako druhý atd.

4.    El. terč má standardní rozdělení do 20 segmentů, dále je vybaven jedním vnitřním středovým kruhem. Při zásahu do jednoduchého pole je počet bodů stejný jako číslo segmentu. Při zásahu do double, resp. trojitého kruhu se započítává dvojnásobek, resp. trojnásobek čísla segmentu; zásah do vnějšího středového kruhu se hodnotí 25 a zásah do vnitřního středového kruhu 50 body.

 

Hry 01

1.    V celém světě patří hry 01 k nejznámějším a k nejoblíbenějším, proto se hrají při ligových zápasech a turnajích.

2.    Mimo hry 301 umožňuje tento el. terč celou „sérii 01“: 301, 501, 601, 701, 801, 901 a 1001 (=A01).

3.    Všichni hráči začínají se stejným počtem bodů - 301… 901. Cílem této hry je v každém kole snížit co možná nejrychleji tento počet bodů tak, aby byl dosažen přesný počet bodů 0. Tím hra končí, resp. je určen vítěz.

4.    Když hráč hodí v posledním kole více bodů, než je počet nutný k dosažení 0, jde o tzv. „BUST“ kolo. Počet bodů se vrátí  do stavu z předchozího kola bez ohledu na to, kolik bylo hozeno šipek. Zároveň se na  disppleji TEMPORARY SCORE objeví „buSt“ symbol a zazní „buSt - tón“.

5.    Existují 4 možnosti nastavení na DOUBLE IN / OUT pro každou hru 01. Pročtěte si prosím popis nastavení těchto variant v předchozím textu.

a)    DOUBLE IN: Každý hráč musí zasáhnout buď Double nebo vnitřní střed terče (50 bodů), aby mohl začít hru. Pak se body započítávají obvyklým způsobem.

b)    OPEN IN: Hra začíná zásahem do kteréhokoli z bodovaných segmentů.

c)     DOUBLE OUT: Hráč musí zasáhnout přesně ten segment v Double kruhu, kterým dosáhne počtu bodů 0, aby mohl hru ukončit. Přesáhne-li počet bodů tuto hodnotu třeba o jediný bod, spustí se BUST kolo, což znamená, že hráč může ukončit hru nejdříve v následujícím kole.

d)    OPEN OUT: Každý zásah, kterým hráč dosáhne počtu bodů 0 umožní ukončení hry.

U her 01 mohou ostatní hráči pokračovat ve hře, i když je o vítězi již rozhodnuto.

ń 

UNDER (2-16 hráčů)

1.    viz. over 2a)

b)    vaše skóre se stane novým vedoucím skórem a neztratíte život je-li vaše skóre po prvním kole nižší nebo stejné než skóre předešlého vůdce.

c)     každý začíná se sedmi  životy a poslední „žijící“ hráč vyhrává

d)    každá chybějící šipka se počítá jako (nejvyšší skóre) top skóre 60 bodů.

2.    Terč má dvě verze této hry

 

Verze BOTTOM má tradiční pravidla, ale verze LEADER byla vytvořena firmou ECHOWEL (viz. over 3).

ń

UNDER (LDR. LEADER verze)

1.-2. viz over (Ldr LEADER verze)

3.    Je-li přesaženo vůdcovo skóre, třeba i pouze 1 či 2 šipkami kolo se ukončí.

4.    Každá chybná šipka se počítá jako 60 bodů a bude hráči připsána automaticky po zmáčknutí tlačítka „PLAYER CHANGE“, takže hráč nemůže trefit šipku na zem či se strefit do „catch ring“, aby získal nižší skóre. 60 bodů se také počítá, když vymažete šipkové skóre.

5.    viz. over (Ldr LEADER OPTION bod 3)

 

UNDER (bot. BOTTOM (spodní verze))

V této verzi vůdce ztratí život, když skóruje v kole, které je vyšší než vůdcovo skóre, (je to skórováno jím samým) a vůdcovo skóre zůstává na „bottom“ - spodní hodnotě. Může být změněno pouze na nižší skóre.

ń

AROUND THE CLOCK / HRA OBĚH HODIN DOKOLA

1.    Tato hra je vhodná jak pro začátečníky, tak pro zkušené hráče.

2.    Cílem této hry je zasáhnout jedenkrát každé  číslo od 1 do 20 v tomto pořadí a potom střed terče. Každý hráč začíná u čísla 1 a pokud toto číslo zasáhl, může se snažit zasáhnout další číslo. Hru vyhrává ten, kdo se jako první trefil do všech 20 čísel a zasáhl i střed terče.

3.    Pro tuto hru existují 3 varianty:

a)    „----„ AROUND THE CLOCK: všechny zásahy do double a trojitého kruhu se počítají jako jednoduché

b)    „- 2 -„ DOUBLE AROUND THE CLOCK: Tato varianta je obtížnější, ale vhodná pro trénink pro DOUBLE IN / DOUBEL OUT her 01. Započítávají se pouze ty zásahy, které zasáhnou kruh double. Všichni hráči musí zasáhnout každé  číslo ve správném pořadí, počínaje u 1 v double kruhu (D1) až po dvacítku (D20), naposled musí zasáhnout střed kruhu.

c)     „- 3 -„ TRIPLE AROUND THE CLOCK: Každý hráč musí ve správném pořadí zasáhnout vždy 1xkaždé číslo v trojitém kruhu. Začíná se u čísla 1 v kruhu, kde se zásah u jiných her násobí třemi (T1) až po trojitou dvacítku (T20), aby hra mohla být ukončena, musí hráč nakonec zasáhnout střed terče.

4.    Displej hráče 1 až 4 ukazuje hráči, který je na řadě, které číslo musí zasáhnout. Toto číslo se vždy zvyšuje o 1 jakmile hráč předchozí číslo zasáhne. Symbol „E“ označuje poslední zásah do středu terče.

5.    U této hry také platí, že ostatní hráči mohou pokračovat ve hře, přestože vítěz je již určen.

ń

COUNT UP

1.    Tato hra je také pro začátečníky a každý se jí lehce rychle naučí.

2.    Cílem této hry je dosáhnout jako první předem dohodnutého počtu bodů nebo jeje překročit. Dohodnutý počet může být 100, 200, … až 900 bodů po krocích, tj. po 100 bodech - viz. kap. „Varianty hry“.

3.    Všichni hráči začínají s počtem bodů 0 a každým zásahem sbírají body. První hráč, který dosáhl nebo překročil stanovený počet bodů, vyhrává.

4.    Elektronický terč umožňuje i ostatním hráčům dohrát hru, ačkoli je již o vítězi rozhodnuto.

ń

HIGH SCORE - HRA O NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ

1.    Tato hra je vytvořena pro začátečníky, každý se jí lehce naučí hrát. Cílem je dosáhnout v jednom kole co nejvyššího počtu bodů a tím vyhrát.

2.    Nejprve je třeba stanovit počet kol. Každý hráč začíná s počtem bodů 0 a jeho dosavadní body se v každém kole přičítají. Na el. terči se objeví symbol „F1“ na displeji vítěze posledního dohodnutého kola a to v okamžiku, kdy poslední hráč odhází své šipky. Pak zazní melodie pro vítěze.

3.    Při této hře máte možnost volby mezi 6 až 15 koly.

4.    El. terč nemůže přesně stanovit konec hry, pokud se poslední hráč netrefí všemi třemi šipkami. V této situaci stiskněte tlačítko „PLAYER CHANGE“ a objeví se konečný výsledek.

5.    Hráč, který dosáhne jako první počtu bodů 1000 vyhrává, aniž by byla dohrána všechna kola.

ń 

RANDOM SHOT / HRA S GENERÁTOREM NÁHODNÝCH ČÍSEL

1.    Tato hra je nejvhodnější na procvičení přesnosti zásahů.

2.    Elektronický terč automaticky stanoví číslo, na které se má mířit. Když hráč uvedené číslo zasáhne, počítají se body následujícím způsobem:

a)    Singly:        1 bod

b)    Doubly:        2 body

c)     Trebly:        3 body

d)    Vnější středový kruh        3 body

e)    Vnitřní středový kruh        5 bodů

3.    Jakmile zasáhnete číslo, uvedené na displeji, objeví se nové číslo, stejně jako na začátku dalšího kola. V případě, že nezasáhnete dané číslo, nezapočítají se vám žádné body a zůstáváte tak dlouho stát, dokud se vám nepodaří dané číslo zasáhnout.

4.    Počet kol musí  být stanoven před začátkem hry, stejně jako u HIGH SCORE. Na displeji vítěze se automaticky objeví „F1“ a zazní melodie pro vítěze. Vítězem se stává hráč, který dosáhl nejvyššího počtu bodů potom, co bylo ukončeno poslední kolo.

5.    Stanovení počtu kol - počet kol může být stanovený v rozmezí 6-15 kol.

6.    Čísla stanovená generátorem náhodných čísel se objeví vždy na displeji TEMPORARY SCORE. Dva blikající křížky na dvou stranách čísla (-##-) informují hráče, které číslo musí zasáhnout, aby získal body. Znak „-bE-„ značuje střed terče.

ń

51 dělitelný 5

1.    Cílem této hry je snižovat v každém kole skóre od nastaveného 31, 41, 51, … 91.

2.    Skóre v každém kole musí být dělitelné 5-ti.

3.    Jestliže skóre není dělitelné 5-ti, nezapočítává se. Od současného skóre se odečítá výsledek podělení pěti.

4.    Hráč, který dosáhl přesně 0, vyhrává hru.

ń

BINGO (6-15 kol) pro 1-16 hráčů

1.    Hra Bingo spojuje přesnost hodu, štěstí a také trochu náhodu.

2.    Nejdřív se hráč musí pokusit zasáhnout jedno z příkladných čísel 1, 2, 3, 4 nebo 5, aby hru otevřel. K tomu musí jedno, dvě nebo tři z těchto čísel trefit.

3.    Automat dává automaticky výhodu jednomu z těch čísel poté, co hráč jedno z nich zasáhl. Hráč dostane 1, 2 nebo 3 body, když zvýhodněné číslo je stejné jako to, které zasáhl. Hra končí pro toho hráče, jehož šipky minou.

4.    Hráč může (když zasažená a automaticky vybraná čísla se shodují), výsledek vsadit na hru, zatímco pokračuje v házení na vybraná čísla. Jestliže zasáhne vybrané číslo, zdvojnásobuje se jeho výsledek, případně rozpůlí, když mine. Nejvyšší výsledek za kolo je 10, minimum 0. Výsledek se nemění, když se hráč rozhodne nevsadit na výsledek na hru a vymění se za dalšího hráče.

5.    Ten hráč s nejvyšším počtem bodů po posledním kole vyhrává.

ń

NEJLEPŠÍCH 10 (---, -2-, -3-, -E-) pro 1 - 16 hráčů

1.    Cíl této  hry je sledovat s deseti nejlepšími hody čísla, která jsou určena přístrojem.

2.    Vybereme nejdřív z možností ---, -2-, -3- nebo -E-. Symboly představují jednoduchý, dvojitý nebo trojitý zásah vybraných čísel, která musí  být hráčem během kola zasažena. Hod na střed můžeme cvičit zvolením možnosti -E-.

3.    Automat vybere na začátku hry náhodně jedno číslo. Všichni hráči musí potom v řadě za sebou deseti šipkami na vybraný segment střílet.

4.    Za každý zásah na cílový segment dostane jeden bod. Za každou hozenou šipku zhasne jedno z deseti políček.

5.    Poté, co všichni hráči odhází svých deset šipek, zvítězí hráč s největším počtem bodů.

ń

9 ŽIVOTŮ (3 až 9 životů) pro 2 - 16 hráčů

1.    Platná čísla jsou po řadě 1 až 20 a střed.

2.    Každý hráč začíná s danými 3, 4 až 9-ti životy.

3.    Hráč hází po řadě v prvním kole na číslo 1, ve druhém kole na číslo 2 atd. až do bullu v 21. kole, poté zase na 1.

4.    Všichni hráči by měli cílové číslo hodit jedním hodem. Hráč ztratí jeden život, když všechny tři šipky jsou mimo dané číslo.

5.    Poslední hráč, který má ještě život, vyhrává.

ń

TENIS 1,3,5 setů pro 2 hráče

1.    Tato hra má podobná pravidla jako tenis. Podle správných tenisových pravidel hrají ženy 3 sety, muži 5 setů. Aby se zkráti čas, lze zvolit 2, 3, 4 nebo 5 her, stejně jako 1, 3 nebo 5 setů.

2.    Tato hra je určena pouze pro 2 hráče. Pravidla hry jsou následující:

a)    hráč podává (ukazuje se Ser1, Ser2 první nebo druhé podání), druhý hráč mu míček vrací.

b)    Cílem pro podání je trefit jednou ze tří šipek číslo 15-20 nebo střed, jink ztrácí míček.

c)     Protihráč musí během tří hodů zasáhnout stejná čísla jako ten, kdo podával, jinak podávající podává dál. Příkladné číslo se mění pro protivníka automaticky na nejbližší vyšší poté, co protihráč úspěšně odpálil.

d)    Když např. Ser1 trefí 20 a protihráč úspěšně odpálí, pokud trefí také 20. Cílové číslo potom přeskočí pro 1. hráče na nejbližší vyšší - střed, potom 1 atd., dokud se jeden z hráčů nezvládne trefit do cílového čísla. Druhý hráč získá bod. Poté se podává znova a hra pokračuje.

 

3.    Hráč musí získat 4 body, aby vyhrál jednu hru a šest her, aby vyhrál set.

4.    Rovnost bodů (Deuce): je-li během hry stav 3:3, musí mít jeden z hráčů rozdíl 2 body a vyhrál hru.

5.    Tie-Break: Pokud je stav her 6:6. Set vyhrává ten hráč, který vyhraje sedmou hru. Rozdíl mezi hrami musí být ale o 2. V Tie-breaku se oba hráči střídají v podání po dvou míčích.

6.    Ukazatelé:

a)    Bod: Pravá část digitálního světelného ukazatele CUMULATIVE SCORE ukazuje čísla, která musí být zasažena, aby se získal bod. Jeden bod se rozsvítí na panelu políček, pokud ho hráč získal. Tento ukazatel bodů zhasne, jestliže hráč hru vyhraje.

b)    Hra: Střední díl digitálního displeje CUMULATIVE SCORE ukazuje počet vyhraných her. Počet her se automaticky nuluje, když jeden hráč vyhraje set.

c)     Set: Levý díl CUMULATIVE SCORE ukazuje počet vyhraných setů.

ń

GOLF (9-18 jamek) pro 1-6 hráčů

1.    Tato hra je obměnou skutečného golfu, proto je vhodná pro golfaře.

2.    Cílem golfu je získat s co nejnižším počtem úderů pro každou jamku tři políčka.

3.    Každý hráč musí zkusit zasáhnout daná čísla triplem, doublem nebo jednoduchým zásahem, získat tři políčka a poté, co všichni hráči dosáhli tři políčka, přejít k dalšímu číslu.

4.    Cílová čísla jsou popořadě 1 pro jamku 1 až 18 pro jamku 18. Každý hod se počítá jako jeden úder, bez ohledu na zásah.

5.    Vyhrává hráč s nejméně údery.

ń

SCORE CRICKET / CRICKET, VE KTERÉM SE ZAPOČÍTAVAJÍ BODY

1.    Cílem všech hráčů nebo týmů je u SCORE CRICKETU „uzavření“ každého čísla od 15 do 20 včetně středu terče (= „CLOSE“). Ten hráč nebo tým, který jako první „uzavře“ všechna čísla a střed terče a má stejný nebo vyšší počet bodů se stává vítězem.

2.    Hráč nebo tým „uzavírá“ číslo nebo střed terče tím způsobem, že buď zasáhne jeden jednoduchý, jeden dvojitý a jeden trojitý segment (1x single, 1x double, 1x treble); nebo tři jednoduché segmenty (3x single). Zásah do vnějšího středového kruhu se počítá jako jednoduchý, do vnitřního středového kruhu se počítá jako dvojnásobek.

3.    První hráč, který dosáhne „uzavření“ jednoho čísla toto číslo „vlastní“ a může sbírat body zásahy do tohoto čísla tak dlouho, dokud se spoluhráči nepodaří toto číslo také „uzavřít“.

4.    Např. hráč č.1 zasáhne doublem a treblem číslici 20 a potom jednoduchý segment čísla 5. Číslo 5 není pro hru Cricket relevantní, ale zásahy do pětky mohou dát celkový počet 20. Tři z toho „uzavřou“ číslo 20 a zbývající platí jako 40 bodů, protože spoluhráč dosud žádnou dvacítku nezasáhl.

5.    Pořadí zásahů je libovolné.

6.    Hráč musí v průběhu hry rozhodnout, jestli má nejprve „uzavřít“ některé číslo, nebo jestli chce raději sbírat body. Hra se tímto stává fascinující hrou kočky s myší plnou útoků a obrany, protože každý hráč se musí pokusit „uzavřít“ podstatná čísla, ale zároveň sbíral body, což vyžaduje odpovídající strategii.

ń

NO SCORE CRICKET / CRICKET BEZ POČÍTÁNÍ BODŮ

1.    Cricket bez počítání bodů je jednodušší¨, než předchozí. Jde zde hlavně o co nejrychlejší „uzavření“ všech Cricketových čísel od 15 do 20 a zásah do středu terče. První, komu se podaří uzavřít všechna čísla je vítězem. Porovnání bodů není v tomto případě nutné.

2.    Tato hra je hrou samou pro sebe.

3.    Jak je vyobrazeno dole, údaje se od bodovaného Cricketu poněkud odlišují.

ń

SCRAM (21 terčů - cílů)

1.    Scram je zajímavá a vysoce kompetitivní hra, která se hraje ve dvou, třech nebo čtyřech oddělených kolech.

2.    Hra používá všechna čísla od 1 do 20 a střed. Každý hráč používá 21 bodů na displej LED array označení 21 čísel ve hře. Každá značka značí jedno číslo, jak je ukázáno.

3.    Hráč se chová jako bodující a ostatní jako stopeři během odděleného kola. Okénko „temporalis score“ (dočasného stavu) ukazuje PL - 1, 2, 3, nebo 4, aby zaznamenalo, že hráč 1, 2, 3, nebo 4 je „bodující“ a ti ostatní jsou „stopeři“, podle zobrazení S1 p1, 2, 3 nebo 4. Hráči by měli změnit pořadí házení.

4.    Úkol pro bodujícího je skórovat tolik bodů, kolik je možné trefením kteréhokoliv čísla. Úkol stopera je trefit každé číslo 1-20 a střed jednou v jakémkoliv pořadí.

5.    Když je číslo trefeno kterýmkoliv stoperem, číslo je vymazáno a zaznamenáno vypnutím čísla na LED značce a bodující již dále nemůže bodovat na tomto čísle.

6.    Skórové kolo je u konce, když jsou vymazána všechna čísla a poslední stav bodujícího a symbol „OUT“ se objeví na hráčově okénku a zazní hudba zaznamenávající „OUT“.

7.    Stiskněte tlačítko „PLAYER change“ pro další kolo.

8.    Hra pokračuje až do té doby, kdy je poslední skórovací kolo u konce. Terč porovná konečné skóre všech hráčů a zapíše F1-F4 shodně s jejich stavy, aby zaznemenal, který z nich má nejvyšší skóre.

ń

OVER (pro 2-4 hráče)

1.    Tato hra je upravená od hry high score. HIGH SCORE porovnává nejvyšší skóre pouze při konci posledního kola, ale tato hra skóre porovnává po každém kole, takže se stává více zajímavou.

2.    Základní pravidla:

a)    Předmětem hry je, aby hráči střídavě stříleli na tři - šipkové skóre, které se rovná nebo je vyšší než „vůdcovo skóre“.

b)    Vaše skóre se stane novým „vůdcovým skórem“ a neztrácíte život, když je vaše skóre z jednoho kola stejné nebo vyšší než skóre předešlého vůdce. V jiném případě ztrácíte život.

c)     Každý hráč začíná se sedmi životy a poslední živý hráč vyhrává.

3.    Tento terč má dvě možnosti hry OVER. možnost „TOP“ je navržena s tradičními pravidly, ale možnost LEADER je vytvořena ECHOWELLEM. Zjistíte, že hra LEADER over je zábavnější a je snadná i pro hráče s méně zkušenostmi.

ń

OVER (Ldr: LEADER možnost (volba)) - verze

1.    Display a popis

a)    LEADERS SCORE - vůdcovo skóre se objeví na okénku „temporare score“ (dočasný stav. Když se objeví stav nového vůdce, na 2 sekundy se rozsvítí stav předešlého a nynějšího vůdce.

b)    Je zde 7 bodů znamenajících životy každého hráče, označených na začátku na okénku LED array. Když hráč ztrácí život na 2 sekundy bude blikat znak (bod) a za chvíli zmizí.

c)     Vůdcův symbol „-H-„ se objeví na okénku CUMMULATIVE SCORE, aby zaznamenalo nynějšího vůdce.

d)    Kumulativní skóre nynějšího hráče ukáže kumulativní skóre nynějšího kola a blikající tečky znamenají zbývající čísla.

2.    Jestliže zde není žádný protivník¨, který by se stal novým vůdcem po kole, terč ukáže skóre nového vůdce, když předešlý vůdce střílí 3 šipky, i když je nové skóre nižší než staré předešlého vůdce a vůdce neztratí žádný život.

3.    Když panel ukazuje symbol „OUT“ a hraje hudba „OUT MELODY“, znamená to, že hráč ztratil všechny životy a je venku ze hry.

ń

SHANGHAI I.

1.    Tato hra hraje čísla 1 - 7 v souslednosti.

2.    Hráči se střídají v házení na jedno v 1. kole, dvě v 2. kole až do sedmi v 7. kole.

3.    Pouze šipky, které trefí to správné číslo, se počítají do stavu, doble a triple se také počítají. 3 šipky každého hráče trefují stejné číslo ve stejném kole.

4.    Hráč s nejvyšším skóre vyhrává hru poté, co poslední hráč hodí třetí šipku v sedmém kole a zazní vítězná melodie.

5.    Terč automaticky nemůže srovnat hráčovi skóre, jestliže poslední hráč chybil jednou ze šipek v konečném kole. Takže zmáčkněte tlačítko „PLAYER CHANGE“ k dokončení hry a k porovnání výsledků.

ń

SHANGHAI II.

1.    Hra je ve stejném formátu jako SHANGHAI I., kromě toho, že hráč může vyhrát okamžitě v kterémkoliv kole trefením singlu, doublu a triplu, v kterémkoli pořadí během hry.

ń

HALVE IT - ROZPUL TO (12 kol)

1.    Hra se hraje stejným formátem jako RANDOM (náhoda). Rozpul to, kromě toho, že terč stanovuje daná čísla 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a pro každé kolo v souslednosti 12ti kol.

2.    Okénko dočasného skóre ukáže symbol ve čtvrtém kole, hráči trefí jakýkoliv double (D1-D20 nebo střed), aby skórovali. Jakýkoliv double musí být trefen alespoň jednou ze 3 šipek v kole nebo bude skóre hráče rozděleno na polovinu.

3.    Okénko dočasného skóre ukáže symbol „to“ v 8. kole, což znamená, že hráči mohou trefit jakýkoliv triple (T-T20).

4.    Hráči musí trefit buď vnější či vnitřní střed během posledního kola, kdy terč ukáže „be“, jinak je jejich skóre rozděleno na polovinu.

ń

FOLLOW THE LEADER (následujte vůdce)

Tato hra je také velmi soutěživá. Porovnává správné body hráčů. Pravidla hry:

1.    Předmětem hry je strefit se do „Cílového čísla“, které je stanoveno vůdcem.

2.    Hráč by měl toto číslo strefit alespoň jednou ze tří šipek v jednom kole, jinak ztratí jeden život.

3.    Stanete se novým vůdcem, bez ztráty jediného života, když trefíte cílové číslo a musíte stanovit nové cílové číslo trefením se na bodovém poli.

4.    Single, double a triple jsou rozdílná čísla např. cílové číslo je 2 – 18, hráč se může stát vůdcem v tom případě, že trefí double číslo 18.

5.    Když se hráč trefí do cílového čísla třetí šipkou v kole, potom cílové číslo zůstává a nemění se, vůdce znovu nehází, aby stanovil nové cílové číslo.

6.    Jestliže se hráč trefí na cílové číslo první nebou druhou šipkou v kole a chybí všechny zbývající šipky svého nynějšího kola, terč nastaví automaticky jednoduché cílové číslo 1 –3 po zmáčknutí tlačítka PLAYER CHANGE. Tento design zabrání vůdci úmyslně hodit šipku na zem, aby získal nové cílové číslo, jako bylo to předešlé – tedy složité a vysoké.

7.    Každý hráč začíná se 7 životy a vyhrává poslední „žijící“ hráč.

8.    Hra má 2 verze: verze „CONTINUE“ je podle tradičních pravidel a verze „LEADER“ je modifikována firmou Echowell a je více přístupná hráčům s menšími zkušenostmi.

 

FOLLOW THE LEADER (ldr. verze vůdce)

1.    Stanovení vůdce a začátek hry.

a)    Každý hráč začíná se 7 životy označenými na okénku LED array.

b)    Terč nastaví náhodné číslo jako cílové číslo.

c)     Každý hráč postupně hází na toto číslo a ten, kdo se strefí jako první, stává se vůdcem.

d)    Jestliže hráč číslo netrefí, neztrácí žádný život, dokavaď není ustanoven řádný vůdce

e)    Symbol „LEA“ svítí v okénku „CUMMUL SCORE“ k označení nynějšího vůdce.

f)      Okénko „TEMPORARY SCORE“ dočasný stav ukáže symbol „----„, což znamená, že čeká, až vůdce stanoví nové cílové číslo.

g)    Nové cílové číslo se objeví na „TEMPORARY SCORE“ jakmile vůdce strefí novou šipku znovu do bodového pole a zazní hudba, aby hráči připoměla, že má zmáčknout tlačítko „PLAYER CHANGE“, aby začala hra.

2.    Jestliže se hráč nestrefí do cílového čísla během kola , ztratí jeden život označený vypnutím se jednoho „LED“ bodu (značky). Další hráč pokračuje v tom samém atd..

3.    Jestliže cíl. číslo nestrefí žádný z hráčů během kola, okénko „TEMPORARY SCORE“ ukáže symbol „---„ a čeká na vůdce, aby stanovil nové cílové číslo trefením šipky na SCORE AREA a bodovou oblast. Vůdce tímto stanovením nového cílového čísla neztrácí žádný život.

4.    Okénko TEMPORARY SCORE také ukáže 1 – 3 cílové číslo, automaticky po zmáčknutí tlačítka PLAYER CHANGE, když hráč strefí cílové číslo a stane se vůdcem, ale chybí všechny zbývající šipky během svého kola.

5.    Jestliže hráč je venku „OUT“ ze hry, protože ztratil všechny životy, na hráčově okénku se objeví symbol „OUT“ a „O“ a zazní hudba „don-don don don-don don-don“, která značí, že hráč končí.

6.    Vítěz je ten, kdo má nějaké životy a zní vítězná melodie.

 

FOLLOW THE LEADER (Con: pokračování verze)

1.    Hra se hraje stejnou formou jako předchozí hra, kromě toho, že vůdce musí také strefit cílové číslo, jestliže ho ostatní hráči po kole nestrefí, jinak vůdce také ztratí život. Hra vždy „pokračuje“ házením na stejné cílové číslo do té doby, kdy jeden hráč toto číslo strefí a poté může být cílové číslo změněno.

2.    Některé rozdílné úkazy:

a)    Symbol vůdce „LEA“ je ukázán přechodně, když se hráč strefí pouze na cílové číslo a zmizí po zmáčknutí tlačítka „PLAYER CHANGE“ ke změnění na kolo dalšího hráče.

b)    Symbol „---„ se objeví na okénku „TEMPORARY SCORE“ pouze když hráč strefí cílové číslo. Symbol „---„ se neobjeví znovu po jednom kole, jestliže žádný z hráčů nestrefí cílové číslo. Vůdce také musí strefit cíl. číslo, jinak ztrácí život.

ń

BILLIARD 9 koulí pro 2-16 hráčů

1.    Tato hra je obměna skutečné hry a byla vyvinuta speciálně firmou ECHOWELL. Úkolem hráčů je zasáhnout tolik koulí číslo 9, kolik to jde, aby se daný výsledek započítal.

2.    Všichni hráči házejí střídavě na čísla 1 – 9. Po každém zásahu daného čísla se přejde na číslo následující. Čísla 1 až 8 se počítají za 0 bodů. Pouze za zásah čísla 9 se počítá jeden bod. Pak začíná hra znova na číslo 1.

3.    Hra není omezena třemi hody v kole. Ten hráč, který je toho času na řadě, může pokračovat neomezenými hody. dokud se mu daří zasáhnout daná čísla.

4.    Kolo hráče je skončeno za následujících okolností:

a)    Hráč hodí všechny šipky v kole mimo.

b)    Hráč nezvládne během kola zasáhnout následující číslo.

5.    Další hráč hází na následující čísla. Ten hráč, který dosáhne předem stanovený počet bodů, vyhrává hru.

ń

BASEBALL (3 až 9 kol), pro 2 až 16 hráčů, hraje se ve 2 družstvech

1.    Tato hra je vyrobena firmou Echowell a odlišuje se od ostatních verzí.

2.    Je navržena pro 2 až 16 hráčů, kteří se rozdělí do dvou družstev.

 

Pravidla hry:

a)    Každé družstvo určuje jednoho nadhazovače, který hází míč pro pálkaře druhého týmu. Nadhazovač musí házet na čísla 15 až 20 nebo střed.

b)    Ostatní hráči jsou pálkaři 1. týmu, je zobrazováno t1-1, t1-2, …, t1-8, tým 2 t2-1, …, t2-8.

c)     Nadhazovač trefí cílové číslo a pálkař musí toto číslo trerfit také, aby odpálil.

d)    Družstvo získá jeden bod, když hráč odpálil čtyřikrát. (Home run)

e)    Pokud pálkař všemi třemi šipkami mine, bude odpálen.

f)      Pálkař vypadne, když udělá tři chybné hody. Po třech hráčích se mění role.

g)    Zbývající hráči získají 0 bodů, když vypadnou tři hráči z jejich družstva.

h)    Vyhrává družstvo s nejvyšším počtem bodů.

ń

FREE

1.    Všeobecně, každý hráč hází tři šipky v jednom kole. Ale tato hra je upravena pro začátečníky a pro ty, kteří chtějí trénovat. Tato hra umožňuje hráčům, aby házeli 10, 20 nebo 30 šipek v kole a aby získali co nejvyšší skóre.

2.    Ve hře jsou všechny čísla – střed, doubly i triply.

3.    V první řadě si nastavte 10dt, 20 dt nebo 30 dt (šipek). Každý hráč začíná hru s nula body a přidává si ke stavu s každou hozenou šipkou. A v jednu dobu musí hráči hodin všechny nastavené šipky a v daném kole potom změnit na dalšího hráče.

4.    Terč ukáže „F1 – 2, 3 nebo F4 symboly na okénku každého hráče, aby porovnal výsledky poté, co poslední hráč hodí všechny nastavené šipky a zazní vítězná melodie. F1 zančí, že ten hráč má nejvyšší skóre.

5.    Hráč vyhrává předtím, než opožděný hráč dokončí jejich kolo, jestliže jeho totální skóre přesahuje 1000 bodů.

ń

Za přepsání do elektronické podoby děkujeme Davidovi Svobodovi