PhDr. Martin Cejp, CSc.

Vystudoval Fakultu sociálních věd a publicistiky UK v Praze v roce 1967. Od roku 1968 působí v oblasti sociologického výzkumu (rozhlas, kultura), od roku 1975 též i v oblasti prognostiky. Po roce 1990 byl poradcem ministra kultury. V IKSP pracuje od října 1992. Zaměřuje se na výzkum závažné trestné činnosti, zejména organizovaného zločinu, na prognózy kriminality a na metodologii kriminologických výzkumů. Od poloviny 90. let vyučuje na Fakultě sociálních věd UK v Praze předmět „Kriminalita v současné společnosti“, přednáší metodologii na Právnické fakultě UK v Praze a dlouhodobě přednášel na Policejní akademii ČR. Je členem dotační komise a komise pro bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra ČR. Působí jako předseda redakční rady časopisu Česká kriminologie.
E-mail: MCejp@iksp.justice.cz
Tel.: +420 257 104 611