Institut pro kriminologii a sociální prevenciEdice IKSP

Pro potřeby seznamování odborné veřejnosti s poznatky, doporučeními a teoretickými závěry, které vycházejí z vědecké činnosti Institutu, vydává IKSP vlastní edici. V řadě Studie jsou publikovány výsledky výzkumů IKSP, v řadě Prameny pak vycházejí překlady zahraničních právních norem, mezinárodních dokumentů a dalších významných právních a kriminologických materiálů. Publikace jsou podle schváleného rozdělovníku poskytovány uživatelům odborné činnosti IKSP z resortů spravedlnosti a vnitra, knihovnám právnických fakult a odborným knihovnám. Kromě toho jsou k dispozici v knihovně Institutu a novější tituly i ve formátu pdf na těchto internetových stránkách. Výzkumné poznatky jsou též publikovány v odborných periodikách (Kriminalistika, Trestněprávní revue aj.).

Upozornění pro uživatele: Omlouváme se, že ne všechny texty, které zde dáváme k dispozici, jsou v podobě jako tištěná verze. Na formální úpravě textů se průběžně pracuje. (anglický seznam)

Publikace vydané v edici IKSP podléhají ochraně podle autorského zákona.

Vzor citace: ROZUM,J.; JARKOVSKÁ,L.; KOTULAN,P. Institut dohledu u podmíněného propuštění. Praha : IKSP, 2004. ISBN 80-7338-026-9.

Seznam publikované edice IKSP od roku 2000

Řada Rok
Prameny 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Studie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017PramenyNahoru
2017StudieNahoru
[440] Zeman,P. (ed.): Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2012–2015). ISBN 978-80-7338-165-3
2016PramenyNahoru
[434] Evidence alternativních trestů a opatření a zjišťování míry atrice. Metodologická studie komparativních dat v Evropě. ISBN 978-80-7338-159-2
[436] 13. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici (Dauhá, Katar, 12.–19. dubna 2015). ISBN 978-80-7338-161-5
2016StudieNahoru
[431] Blatníková,Š. – Faridová,P. – Vranka,M.: Kriminální styly myšlení: Inventář PICTS-cz. ISBN 978-80-7338-156-1 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 6)
[432] Marešová,A. a kol.: Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – kriminologická analýza. ISBN 978-80-7338-157-8
[433] Blatníková,Š.: Nebezpečnost a násilí ve vězeňském prostředí. ISBN 978-80-7338-158-5
[435] Holas,J. - Krulichová,E. - Háková,L. - Scheinost,M.: Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel. ISBN 978-80-7338-160-8
[437] Diblíková,S. - Cejp,M. - Štefunková,M. - Zeman,P. - Smejkal,V. - Martinková,M.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015. ISBN 978-80-7338-162-2
[438] Tomášek,J. - Diblíková,S. - Scheinost,M.: Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. ISBN 978-80-7338-163-9
[439] Rozum,J. - Tomášek,J. - Vlach,J. - Háková,L.: Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy. ISBN 978-80-7338-164-6
2015PramenyNahoru
[420] Kriminální kariéra v organizovaném zločinu. ISBN 978-80-7338-145-5
[421] Mládeži nepřístupno. Argumenty pro snižování počtu odnětí svobody u mladistvých. ISBN 978-80-7338-146-2
2015StudieNahoru
[422] Škvain,P.: Zabezpečovací detence z pohledu vybraných zahraničních právních úprav. ISBN 978-80-7338-147-9
[423] Scheinost,M. a kol.: Trestní sankce – jejich uplatňování, vliv na recidivu a mediální obraz v televizním zpravodajství. (Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí III.) ISBN 978-80-7338-148-6
[424] Marešová,A. a kol.: Násilná kriminalita v nejisté době. ISBN 978-80-7338-149-3
[425] Marešová,A. a kol.: Analýza trendů kriminality v ČR v roce 2014. ISBN 978-80-7338-150-9
[426] Zeman,P. - Štefunková,M. - Trávníčková,I.: Drogová kriminalita a trestní zákoník. ISBN 978-80-7338-151-6
[427] Večerka,K. - Štěchová,M.: Preventivní praxe po novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí. ISBN 978-80-7338-152-3
[428] Blatníková,Š. – Faridová,P. – Zeman,P.: Znásilnění v ČR – trestné činy a odsouzení pachatelé. ISBN 978-80-7338-153-0
[429] Scheinost,M. - Válková,H. a kol.: Sankční politika a její uplatňování. (Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí IV.) ISBN 978-80-7338-154-7
[430] Cejp,M. a kol.: Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu. ISBN 978-80-7338-155-4
2014PramenyNahoru
[416] Problémy trestního soudnictví: evaluace programů, prevence kriminality, strach z kriminality a recidiva – pohledem australských kriminologů. ISBN 978-80-7338-141-7
2014StudieNahoru
[414] Martinková,M. - Slavětínský,V. - Vlach,J.: Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR. ISBN 978-80-7338-139-4
[415] Štěchová,M. - Večerka,K.: Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže. ISBN 978-80-7338-140-0
[417] Marešová,A. - Cejp,M. - Holas,J. - Martinková,M. - Rozum,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2013. ISBN 978-80-7338-142-4
[418] Blatníková,Š. – Faridová,P. – Zeman,P.: Násilná sexuální kriminalita – téma pro experty i veřejnost. ISBN 978-80-7338-143-1
[419] Scheinost,M. a kol.: Sankční politika pohledem praxe. (Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí II.) ISBN 978-80-7338-144-8
2013PramenyNahoru
[407] Odhad nezákonných finančních toků plynoucích z obchodu s drogami a jiného nadnárodního organizovaného zločinu (výzkumná zpráva UNODC). ISBN 978-80-7338-132-5
[409] Světová zpráva o obchodování s lidmi 2012. ISBN 978-80-7338-134-9
[413] Pouliční násilí v EU: Skupiny mladistvých a násilí na veřejnosti. ISBN 978-80-7338-138-7
2013StudieNahoru
[403] Košťál,J.: Vybrané metody vícerozměrné statistiky. ISBN 978-80-7338-128-8 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 4)
[404] Pojman,P.: Ruský a ukrajinský organizovaný zločin. ISBN 978-80-7338-129-5
[405] Tomášek,J.: Self-reportové studie kriminálního chování. ISBN 978-80-7338-130-1 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 5)
[406] Holas,J.: Politický radikalismus a mládež. ISBN 978-80-7338-131-8
[408] Zeman,P. - Diblíková,S. - Slavětínský,V. - Štefunková,M.: Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity. ISBN 978-80-7338-133-2
[410] Scheinost,M. a kol.: Trestní sankce a jejich odraz v praxi, tisku a v názorech veřejnosti. (Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí I.) ISBN 978-80-7338-135-6
[411] Marešová,A. - Cejp,M. - Holas,J. - Kuchařík,K. - Martinková,M. - Scheinost,M.: Analýza trendů kriminality v roce 2012. ISBN 978-80-7338-136-3
[412] Holas,J. - Večerka,K.: Stát a občan v prevenci kriminality. ISBN 978-80-7338-137-0
2012PramenyNahoru
[395] Britské strategické dokumenty k prevenci a potírání závažné trestné činnosti. ISBN 978-80-7338-120-2
[396] Goodeyová,J. - Aromaa,K. (eds.): Trestné činy z nenávisti (příspěvky ze Stockholmského kriminologického sympozia 2006 a 2007) ISBN 978-80-7338-121-9
[400] Marešová,A. (ed.): Trendy kriminality ve světě a nové problémy a reakce v oblasti prevence kriminality a trestní justice. ISBN 978-80-7338-125-7
[401] Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. ISBN 978-80-7338-126-4
2012StudieNahoru
[397] Cejp,M. (ed.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2008-2011. ISBN 978-80-7338-122-6
[398] Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Tomášek,J. - Vlach,J. - Zeman,P.: Crime in the Czech Republic in 2010. ISBN 978-80-7338-123-3
[399] Večerka,K.: Mládež o kriminalitě a etice každodennosti. ISBN 978-80-7338-124-0
[402] Marešová,A. - Biedermanová,E. - Cejp,M. - Holas,J. - Martinková,M. - Tomášek,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2011. ISBN 978-80-7338-127-1
2011PramenyNahoru
[386] Karabec,Z. - Vlach,J. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Criminal Justice System in the Czech Republic. ISBN 978-80-7338-111-0
[386c] Karabec,Z. - Vlach,J. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Česká republika.
2011StudieNahoru
[383] Cejp,M.: Aplikace výzkumných metod a technik v kriminologii. Obecná část. ISBN 978-80-7338-108-0 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 1)
[384] Blatníková,Š.: Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu. ISBN 978-80-7338-109-7 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 3)
[385] Marešová,A.: Resortní statistiky - základní zdroj informací o kriminalitě v České republice. ISBN 978-80-7338-110-3 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 2)
[387] Zeman,P. - Trávníčková,I. - Štefunková,M.: Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu občanů. ISBN 978-80-7338-112-7
[388] Zeman,P. - Diblíková,S. - Karabec,Z. - Tomášek,J. - Trávníčková,I.: Veřejnost a trestní politika. ISBN 978-80-7338-113-4
[389] Rozum,J. - Kotulan,P. - Tomášek,J. - Špejra,M.: Probační programy pro mladistvé. ISBN 978-80-7338-114-1
[390] Biedermanová,E. - Petras,M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení. ISBN 978-80-7338-115-8
[391] Scheinost,M. et al.: Crime from the Perspective of Criminologists. ISBN 978-80-7338-116-5
[392] Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Scheinost,M. - Vlach,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2010. ISBN 978-80-7338-117-2
[393] Večerka,K. -Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S. - Luptáková,M.: Ohrožená mládež mezi prevencí a represí. ISBN 978-80-7338-118-9
[394] Marešová,A. - Blatníková,Š. - Kotulan,P. - Martinková,M. - Štěchová,M. - Tamchyna,M.: Kriminální recidiva a recidivisté. ISBN 978-80-7338-119-6
2010PramenyNahoru
[368] Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti alternativních opatření k uvěznění. ISBN 978-80-7338-093-9
[369] Kriminální kariéry do věku 50 let a životní úspěšnost do věku 48 let. ISBN 978-80-7338-094-6
[370] Self-reportové studie delikvence mládeže v Anglii a Walesu, v Nizozemí a ve Španělsku. ISBN 978-80-7338-095-3
[377] 12. Kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici - Salvador, Brazílie, 12.-19. dubna 2010. ISBN 978-80-7338-102-8
2010StudieNahoru
[371] Scheinost,M. a kol.: Kriminalita očima kriminologů. ISBN 978-80-7338-096-0
[372] Rozum,J. - Kotulan,P. - Luptáková,M. - Scheinost,M. - Tomášek,J. - Špejra,M.: Uplatnění mediace v systému trestní justice II. ISBN 978-80-7338-097-7
[373] Zeman,P. - Diblíková,S. - Trávníčková,I. - Tomášek,J.: Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky. ISBN 978-80-7338-098-4
[374] Karabec,Z.: Účinnost právních nástrojů proti organizované kriminalitě (použití agenta). ISBN 978-80-7338-099-1
[375] Zeman,P. a kol.: Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení. ISBN 978-80-7338-100-8
[376] Trávníčková,I. - Zeman,P.: Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality. ISBN 978-80-7338-101-1
[378] Blatníková,Š.: Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality. ISBN 978-80-7338-103-5
[379] Scheinost,M. - Netík,K.: Český organizovaný zločin v mezinárodním kontextu. ISBN 978-80-7338-104-2
[380] Cejp,M.: Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky. ISBN 978-80-7338-105-9
[381] Blatníková,Š.: Problematika zabezpečovací detence. ISBN 978-80-7338-106-6
[382] Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Tomášek,J.: Analýza kriminality v roce 2009 a v předchozím dvacetiletém období. ISBN 978-80-7338-107-3
2009PramenyNahoru
[355] Harper,G., Chitty,Ch.: Dopad nápravných opatření na recidivu pachatelů. Analýza toho, "co funguje". ISBN 978-80-7338-080-9
[363] Walby,S. - Allen,J.: Domácí násilí, sexuální napadení a pronásledování (Výsledky britského průzkumu o kriminalitě) ISBN 978-80-7338-088-5
[364] Aroma, Kauko - Heiskanen, Markku: Trestná činnost a systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe v letech 1995-2004. (rar-archiv: part1, part2, part3, part4) ISBN 978-80-7338-089-2
2009StudieNahoru
[353] Cejp,M. a kol.: Obrana proti ohrožení společnosti závažnými formami trestné činnosti. Závěrečná zpráva. ISBN 978-80-7338-078-6
[354] Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J. - Diblíková,S. - Blatníková,Š.: Mládež v kriminologické perspektivě. ISBN 978-80-7338-079-3
[356] Zeman,P. - Diblíková,S. - Kotulan,P. - Vlach,J.: Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy. ISBN 978-80-7338-081-6
[357] Marešová,A. - Kotulan,P. - Martinková,M.: Výzkum prvovězněných žen. ISBN 978-80-7338-082-3
[358] Marešová,A. - Martinková,M. - Cejp,M. - Holas,J.: Kriminalita v roce 2007. ISBN 978-80-7338-083-0
[359] Scheinost,M. (ed.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2004-2007. ISBN 978-80-7338-084-7
[360] Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J.: Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů (Závěrečná zpráva z výzkumu). ISBN 978-80-7338-085-4
[361] Scheinost,M. (ed.): Vybrané výsledky výzkumu IKSP v letech 2004-2007. ISBN 978-80-7338-086-1
[362] Martinková,M. - Vlach,J. - Krejčová,S.: Špatné zacházení s osobami pokročilého věku - se zvláštním zřetelem k domácímu násilí. ISBN 978-80-7338-087-8
[365] Rozum,J. - Kotulan,P. - Luptáková,M. - Scheinost,M. - Tomášek,J.: Uplatnění mediace v systému trestní justice. ISBN 978-80-7338-090-8
[366] Blatníková,Š: Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. ISBN 978-80-7338-091-5
[367] Marešová,A. - Cejp,M. - Karban,M. - Martinková,M. - Vlach,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2008. (rar-archiv: part1, part2, part3, part4, part5, part6, part7)ISBN 978-80-7338-092-2
2008PramenyNahoru
[341] Dokumenty OSN ke korupci a organizovanému zločinu. ISBN 978-80-7338-066-3
[351] Příručka pro bezpečnostní audit na místní úrovni. Kompendium mezinárodní praxe.
(rar-archiv: part1, part2, part3, part4) ISBN 978-80-7338-076-2
[352] Ann M. Roche at al.: Testování na drogy ve školách: poznatky, účinky a alternativy. ISBN 978-80-7338-077-9
2008StudieNahoru
[342] Marešová,A. - Baloun,Vl. - Cejp,M. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2006.
(rar-archiv: part1, part2) ISBN 978-80-7338-067-0
[343] Zeman,P. a kol.: Vliv vybraných ustanovení velké novely trestního řádu na průběh trestního řízení: zpráva z výzkumu. ISBN 978-80-7338-068-7
[344] Štěchová,M. - Luptáková,M. - Kopoldová,B.: Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie. ISBN 978-80-7338-069-4
[345] Marešová,A. - Cejp,M. - Karabec,Z. - Martinková,M. - Zeman,P.: Criminality in 2006. ISBN 978-80-7338-070-0
[346] Karabec,Z. a kol.: Trestní politika a její realizace v oblasti trestní justice.
(rar-archiv: part1, part2) ISBN 978-80-7338-071-7
[347] Trávníčková,I. - Zeman,P.: Možnosti trestní justice v protidrogové politice II. (empirická část). ISBN 978-80-7338-072-4
[348] Rozum,J. - Kotulan,P. - Tomášek,J.: Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných. ISBN 978-80-7338-073-1
[349] Cejp,M. a kol.: Variantní scénáře vybraných druhů kriminality. Zpráva z výzkumu. ISBN 978-80-7338-074-8
[350] Blatníková,Š. - Netík,K.: Predikce vývoje pachatele. ISBN 978-80-7338-075-5
2007PramenyNahoru
[333] Stevens, Alex - Kesslerová, Isabel - Steinacková, Katrin: Přehled osvědčených postupů při prevenci různých typů násilí v Evropské unii. ISBN 978-80-7338-058-8
[335] Zákon o trestné činnosti a narušování veřejného pořádku: zákon Velké Británie z roku 1998 (vybraná ustanovení). Stanovisko EHSV k prevenci kriminality mládeže (2006/C 110/13). ISBN 978-80-7338-060-1
[336] Gill, Martin - Spriggs, Angela: Vyhodnocení účinku kamerových systémů. ISBN 978-80-7338-061-8
[337] Kriminalita a trestní justice. ISBN 978-80-7338-062-5
[340] Grech, Jean Paul: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Malta. ISBN 978-80-7338-065-6
2007StudieNahoru
[332] Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J. - Přesličková,H. - Blatníková,Š.: Občané o kriminalitě a prevenci: Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění. ISBN 978-80-7338-057-1
[334] Trávníčková,I. - Zeman,P.: Možnosti trestní justice v protidrogové politice I. (vývojové aspekty) ISBN 978-80-7338-059-5
[338] Blatníková,Š. - Netík,K.: Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti. ISBN 978-80-7338-063-2
[339] Martinková,M.: Zkušenosti obyvatel České republiky s některými delikty - výsledky viktimologického výzkumu. ISBN 978-80-7338-064-9
2006PramenyNahoru
[322] 11. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici, Bangkok 18.-25.4.2005: Základní dokumenty 11. kongresu předložené delegátům. ISBN 80-7338-045-5
[323] Přehled znalostí o násilí mezi mládeží: trendy, strategie a reakce v členských státech EU. ISBN 80-7338-049-8
[324] MacDonald, Ziggy - Tinsley, Lousi - Collongwood, James - Jamieson, Pip - Pudney, Stephen: Měření škod způsobených nelegálními drogami prostřednictvím indexu drogových škod. ISBN 80-7338-048-X
[326] Jehle, Jörg-Martin: Trestní justice v Německu: Fakta a čísla. ISBN 80-7338-053-6
[327] Prevence městské kriminality a ohrožená mládež: Přehled slibných strategií a programů z celého světa. ISBN 80-7338-050-1
[328] Nizozemský trestní zákon (část I) a předpisy související (část II). ISBN 80-7338-054-4
[329] Slovenský trestní zákon. ISBN 80-7338-055-2
[330] Slovenský trestní řád. ISBN 80-7338-056-0
2006StudieNahoru
[321] Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2004.
(rar-archiv: part1, part2) ISBN 80-7338-046-3
[325] Martinková,M.: Oběti některých kriminálních deliktů v České republice v roce 2004. ISBN 80-7338-052-8
[331] Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Martinková,M. - Zeman, P.: Kriminalita v roce 2005. (rar-archiv: part1, part2, part3) ISBN 80-7338-051-X
2005PramenyNahoru
[310] Šugman, Katja G. - Jager, Matjaž - Peršak, Nina - Filipčič, Katja: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Slovinsko. ISBN 80-7338-037-4
[311] Sebba, Leslie - Horovitz, Menachem - Gena, Ruth: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Izrael. ISBN 80-7338-036-6
[313] Vlasceanu, Adina - Dorobant, Alina: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Rumunsko. ISBN 80-7338-039-0
[318] Nuttall, Christopher - Goldblatt, Peter (ed.) - Lewis, Chris (ed.):Snižování kriminality: zhodnocení výzkumných poznatků o způsobech nakládání s kriminálním chováním. ISBN 80-7338-043-9
[320] Zpráva expertní skupiny o obchodování s lidmi I., II. ISBN 80-7338-044-7
2005StudieNahoru
[314] Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2003. ISBN 80-7338-038-2
[315] Karabec,Z. - Scheinost,M. (ed.): Vybrané výsledky výzkumu IKSP v letech 2002-2004. ISBN 80-7338-041-2
[316] Karabec,Z. - Scheinost,M. (eds.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2002-2004. ISBN 80-7338-040-4
[317] Vybrané problémy sankční politiky (ISBN 80-7338-042-0):
(317a) Rozum,J. - Kotulan,P. - Háková,L. - Nečada,V. - Diblíková,S.: Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho alternativy
(317b) Zeman,P. - Přesličková,H. - Tomášek,J.: Institut zabezpečovací detence
[319] Rozum,J. - Kotulan,P. - Háková,L. - Tomášek,J.: Výzkum trestného činu loupeže v Praze. ISBN 80-7338-047-1
2004PramenyNahoru
[309] Zákon o výnosech z trestné činnosti, platný ve Spojeném království Velké Británie od roku 2002. ISBN 80-7338-035-8
2004StudieNahoru
[298] Rozum,J. - Jarkovská,L. - Kotulan,P.: Institut dohledu u podmíněného propuštění: Závěrečná zpráva z výzkumu. ISBN 80-7338-026-9
[299] Scheinost,M. - Jarkovská,L. - Luptáková,M. - Krejčová,S.: Výzkum cizích státních příslušníků v českých věznicích. ISBN 80-7338-025-0
[300] Karabec,Z. a kol.: Dlouhodobé tresty odnětí svobody. ISBN 80-7338-024-2
[301] Cejp,M. a kol.: Organizovaný zločin v České republice III. ISBN 80-7338-027-7
[302] Štěchová,M. a kol.: Interetnické konflikty: jejich příčíny a dopady z pohledu teorie a empirických sond. ISBN 80-7338-028-5
[303] Baloun,V.: Finanční kriminalita v České republice: Dílčí studie úkolu „Výzkum ekonomické kriminality". ISBN 80-7338-029-3
[304] Trávníčková,I. a kol.: Obchodování se ženami z pohledu České republiky: Výzkum je součástí projektu OSN - odpověď trestního soudnictví na obchodování s lidmi v ČR a v Polsku. ISBN 80-7338-030-7
[305] Trávníčková,I. at al: Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective: The research is part of the UNODC/UNICRI project Criminal Justice Response to Trafficking in Human Beings in the CR and Poland. ISBN 80-7338-32-3
[306] Marešová,A.: Násilí uplatňované organizovanými skupinami a organizovaným zločinem: Analýza vybraných případů vražd a vydírání. ISBN 80-7338-022-6
[307] Večerka,K. - Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S. - Neumann,J.: Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí. ISBN 80-7338-033-1
[308] Scheinost,M. a kol.: Výzkum ekonomické kriminality. ISBN 80-7338-031-5
[312] Marešová,A. - Kotulan,P. - Martinková,M.: Sonda do problematiky osob v ČR trestně stíhaných a poprvé vězněných. ISBN 80-7338-034-X
2003PramenyNahoru
[287] McKee,J-Y: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe - Francie. ISBN 80-7338-012-9
[288] Horvatić,Ž. - Derenčinović,D.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe - Chorvatsko. ISBN 80-7338-013-7
[289] Gibb,A. - Duff,P.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe - Skotsko. ISBN 80-7338-014-5
[291] Felson,M.- Clarke,R.V.: Příležitost dělá zloděje. ISBN 80-7338-016-1
[292] Zdokonalování implementace Evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních. ISBN 80-7338-015-3
[293] Trestní zákon Ruské federace. ISBN 80-7338-019-6
2003StudieNahoru
[290] Scheinost,M. - Karabec,Z. - Zvelebil,M.(eds.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 1999-2002. ISBN 80-7338-017-X
[294] Marešová,A. a kol.: Drogy a česká vězeňská populace v kontextu drogové scény a trestněprávní legislativy. ISBN 80-7338-018-8
[295] Večerka,K. - Holas,J.: Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst: (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z výzkumu) ISBN 80-7338-023-4
[296] Restorativní justice: Sborník příspěvků a dokumentů Sb. sest. Karabec,Z. ISBN 80-7338-021-8
[297] Marešová,A. a kol.: Kriminalita v roce 2002. ISBN 80-7338-020-X
2002PramenyNahoru
[276] Švedas,G.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe Litva. ISBN 80-7338-001-3
[277] Mendel,R.A.: Méně slov a více pomoci: Účinné a neúčinné metody při snižování kriminality mládeže. ISBN 80-7338-002-1
[278] May,T. - Haracopos,A. - Hough,M.: Z lásky nebo pro peníze: Kuplíři a provozování prostituce. ISBN 80-7338-003-X
[280] Dhiri,S. - Brand,S.: Analýza nákladů a zisků: Směrnice pro hodnotitele. ISBN 80-7338-004-8
[282] Probace v Evropě. ISBN 80-7338-007-2
[283a] Zvekić,U. - Harris,R.: Prosazování probace na mezinárodní úrovni
[283b] Mair,G. - May,Ch.: Pachatelé, kterým byla uložena probace. ISBN 80-7338-005-6
2002StudieNahoru
[274] Vůjtěch,J.: Profesiogram soudce a státního zástupce. ISBN 80-7338-000-5
[275] Štěchová,M.: Právní ochrana etnických menšin v ČR. ISBN 80-86008-99-1
[279] Karabec,Z. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Česká republika - anglická a česká verze. ISBN 80-7338-006-4
[281] Štěchová,M. a kol.: Romská minorita a postupy integrace. ISBN 80-7338-008-0
[284] Marešová,A.: Kriminalita v roce 2001. ISBN 80-7338-009-9
[285] Martinková,M.: Mezinárodní výzkum obětí trestné činnosti v Praze v roce 2000. ISBN 80-7338-010-2
[286] Marešová,A.: Criminality in 2001. ISBN 80-7338-011-0
2001PramenyNahoru
[262] Manna,A. - Infante,E.: Systémy trestní justice v Evropě a v Severní Americe: Itálie. ISBN 80-86008-87-8
[263] 10. kongres OSN o prevenci trestné činnosti a zacházení s pachateli. Vídeň, 10.-17.dubna 2000: Základní dokumenty X. kongresu předložené delegátům. ISBN 80-86008-90-8
[264] Diblíková,S. - Krejčová,S. - Macháčková,R. - Rozum,J.: Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropy a OSN vztahujících se k problematice ekonomické kriminality. ISBN 80-86008-89-4
[265] Konvence OSN a další dokumenty k organizovanému zločinu. Sestavil: Scheinost, M. ISBN 80-86008-91-6
[270] Evropské společenství a OSN ke zpronevěře, korupci a úplatkářství. ISBN 80-86008-88-6
2001StudieNahoru
[261] Vůjtěch,J. a kol.: Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů ČR v horizontu r.2000. ISBN 80-86008-86-X
[266] Štěchová,M.: Interetnické konfliky jako důsledek rasové nevraživosti. ISBN 80-86008-94-0
[267] Trávníčková,I. a kol.: Specifické aspekty zneužívání drog u žen. ISBN 80-86008-92-4
[268] Cejp,M. a kol.: Pravděpodobný vývoj vybraných druhů kriminality. (rar-archiv: part1, part2, part3, part4) ISBN 80-86008-93-2
[269] Večerka,K. - Holas,J.: Úspěšnost preventivní práce: Zamyšlení nad problematikou vyhodnocování preventivních programů. ISBN 80-86008-95-9
[271] Marešová,A. - Kotulan,P.: Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů: analytická studie. ISBN 80-86008-97-5
[272] Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Kadeřábková,D.: Kriminalita v roce 2000: Sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných ukazatelů kriminality. ISBN 80-86008-96-7
[273] Martinková,M. - Macháčková,R.: Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. ISBN 80-86008-98-3
2000PramenyNahoru
[255] Evropa v čase změn: Trestní politika a trestní právo. Doporučení č.R(96) 8 RE a vysvětlující memorandum a zpráva o odezvě na vývoj v rozsahu a struktuře kriminality v Evropě v čase změn. ISBN 80-86008-82-7
[257] Spinellis,D. - Spinellis,C.D.: Systémy trestního soudnictví v Evropě a v Severní Americe: Řecko. ISBN 80-86008-81-9
[258] Kangaspunta,K. - Joutsen,M. - Ollus,N.: Vývoj kriminality v Evropě a v Severní Americe 1990-1994. ISBN 80-86008-71-1
2000StudieNahoru
[249] Karabec,Z. - Diblíková,S. - Macháčková,R.: Krátkodobé tresty odnětí svobody. ISBN 80-86008-76-2
[250] Rozum,J. - Kotulan,P. - Vůjtěch,J.: Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR. ISBN 80-86008-77-0
[251] Nečada,V.: Přehled novel trestních kodexů v období od listopadu 1989 do konce roku 1999. ISBN 80-86008-79-7
[252 1/2 2/2] Večerka,K. - Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S.: Sociálně patologické jevy u dětí. ISBN 80-86008-74-6
[253] Cross-border crime in a changing Europe. Editors: van Duyne,P. - Guggiero,V. - Scheinost,M. - Valkenburg,W. ISBN 80-86008-75-4
[256] Musil,S.: Počítačová kriminalita: Nástin problematiky. Kompendium názorů specialistů. ISBN 80-86008-80-0
[259] Marešová,A. - Sochůrek,J. - Válková,J.: Drogová problematika ve věznicích ČR a některých zahraničních věznicích. ISBN 80-86008-84-3
[260] Marešová,A. - Cejp.M. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 1999: Sborník statí pracovníků IKSP. ISBN 80-86008-85-1