Institut pro kriminologii a sociální prevenciKnihovna IKSP

Fond knihovny IKSP obsahuje cca 14 tisíc publikací z kriminologie a oborů k ní se vztahujících. Dále knihovna odebírá cca 65 titulů českých i zahraničních odborných časopisů.

Knihovna poskytuje služby vědeckým pracovníkům MSp a IKSP a v omezené míře též odborné veřejnosti při osobní návštěvě nebo prostřednictvím e-mailu nebo meziknihovní výpůjční služby.

Knihovna IKSP byla s platností od 1.7.2008 sloučena s knihovnou Ministerstva spravedlnosti a převedena do působnosti MSp. Knihovna je nadále doplňována odbornou literaturou a poskytuje služby v dosavadním rozsahu. Knihovna nyní sídlí v justičním arealu Na Míčankách v Praze 10, a to na adrese:
28. pluku 1533/29b
Praha 10
100 83

Informace:
Telefon: + 420 251 445 879
JBila@msp.justice.cz, HHlavackova@msp.justice.cz